skip to Main Content

Asiakas- ja sidosryhmätutkimus

Asiakastutkimuksella selvitetään organisaation asiakkaiden asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus sekä asiakastyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät. Sidosryhmätutkimuksella selvitetään muiden sidosryhmien tyytyäväisyys organisaation toimintaan. Tuloksien avulla kehitetään organisaation toimintaa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden sekä sidosryhmien tyytyväisyyden lisäämiseksi.

MIKSI ASIAKASTUTKIMUS ON TARPEELLINEN

 • Jatkuva asiakassuhteiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa on tärkeää asiakaskannattavuuden parantamiseksi ja asiakaspoistuman välttämiseksi
 • Löydetään oikeat kehittämisen pisteet (mm. henkilöstö, osaaminen, tuotekehitys, markkinointi, viestintä)
 • Vahvistetaan brändiä tukemalla viestintää ja markkinointia (esim. suosittelu, mielikuvat)
 • Parannetaan myynnin ja asiakkuuksien johtamista

MITÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN

 • Mielikuvat
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaskokemus
 • Asiakasuskollisuus
 • Asiakasodotukset ja toivomukset
 • Suosittelutodennäköisyys
 • Viestinnän sisältö ja kanavat
 • Asiakastyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top