skip to Main Content

Coachaus ja työnohjaus

Coachauksessa ja ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa autamme ohjattavaa hyödyntämään omaa osaamistaan ja löytämään ratkaisuja haasteellisiin työtilanteisiin ja saavuttamaan hänelle asetetut tavoitteet.

OHJAUKSEN HYÖDYT

  • Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi paranevat
  • Työ- ja henkilökohtaiset voimavarat kasvavat
  • Työnhallinnan tunne kasvaa
  • Ristiriitojen ja haastavien tilanteiden ratkaiseminen helpottuu
  • Työntekijän ammatillinen itsetunto palautuu ja vahvistuu
  • Sairauspoissaolot vähenevät

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

  • Muutostilanteissa kuten organisaatio- tai strategiamuutoksissa, fuusio tai yt-tilanteissa auttamaan muutoksen toteuttamista ja selkiyttämään omaa tehtävää
  • Luotsaamaan uusiin työtehtäviin tai projekteihin
  • Avuksi etsittäessä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin
  • Vahvistamaan ammatillista identiteettiä

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top