skip to Main Content

Esimies- ja johtamiskysely

Esimies- ja johtamiskyselyillä voidaan tehokkaasti kehittää organisaation johtamista. Kysely antaa esimiehille ja johdolle tietoa, missä on heidän oman työn vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Kysely tukee organisaation strategiaa ja sen avulla saadaan selville ne tekijät, jotka estävät strategian toteutumisen. Kysytyillä asoilla on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvointiin, jolla on tutkitusti suora yhteys tuottavuuteen.

ESIMIES- JA JOHTAMISKYSELYN TOTEUTUS

  • Kyselyllä saadaan selville esimies- ja johtajakohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja johtaja tarvitsee
  • Kysely auttaa esimiehiä ja johtoa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • Kyselyssä esimiehen tiimiläiset arvioivat esimies- ja johtamistyötä
  • Kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseen
  • Kysymyksillä selviää asiat, joiden avulla edistetään laadukasta esimies- ja johtamistoimintaa sekä tiimien tuloksellisuutta.
  • Kysytyillä asioilla on suurin merkitys tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
  • Valmennukset sekä muu johtamis- ja esimiestyön tuki suunnitellaan kyselyn tulosten perusteella
  • Kyselyn avulla luodaan luottamuksellinen ja ratkaisukeskeinen keskusteluilmapiiri

ESIMIES- JA JOHTAMISKYSELYN TOTEUTUS

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top