skip to Main Content

Esimiesvalmennus

Valmennuksessa esimies saa eväitä omaan johtamiseen ja tunnistaa sekä vahvuudet että kehittämiskohteet. Esimiesvalmennuksella on organisaatiossa merkittävä vaikutus toiminnan laatuun ja se vahvistaa johtamisen tasalaatuisuutta. Esimiestoiminnalla on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.​ Valmennuksissa keskitytään valmentavan johtamiskulttuurin kehittämiseen.

VALMENNUKSEN TAVOITTEET

  • Selkiyttää ja helpottaa johtamista sekä auttaa esimiehiä tunnistamaan oman johtamisen merkitys henkilöstölle ja liiketoiminnan tulokselle​
  • Kehittää esimiestoimintaa ja antaa tukea työn haasteisiin sekä antaa keinoja itsensä, ihmisten sekä asioiden johtamisen haasteisiin ​
  • Selkeyttää sovittuja toimintatapoja sekä yhteistyö-malleja, kirkastaa vastuualueet ja prosessit eri osa-alueiden johtamisen näkökulmasta sekä antaa tukea jatkuvaan muutokseen

VALMENNUKSEN HYÖDYT

  • Työn sujuvuuden parantuminen ja työn hukan väheneminen​
  • Työmotivaation ja työhyvinvoinnin lisääntyminen​
  • Valveutuneen esimiestoiminnan vahvistuminen​
  • Sairauspoissaolojen vähentyminen​
  • Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun tasalaatuisuuden lisääntyminen​
  • Myynnin ja tuloksen parantuminen

Tutustu myös muihin Valmennustrion esimiehille suunnattuihin valmennuksiin:

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top