skip to Main Content

Muutoskysely

Tutkimusten mukaan organisaatiomuutoksista yli 70 % epäonnistuu. Muutoksilla on iso vaikutus organisaation toiminnan kokonaislaatuun ja asiakkaan tyytyväisyyteen. Johdon on tärkeää tunnistaa, miten muutos vaikuttaa työntekijöihin ja heidän toimintakykyyn. Muutoksen aikana kustannukset voivat kasvaa. Esimerkiksi haitallinen vaihtuvuus lisääntyy, sairauspoissaolot kasvavat, tehollinen työaika pienenee ja hukkatyö lisääntyy. Onnistuneen muutoksen toteutuksessa on tärkeää, että organisaatiossa on luotu selkeä prosessi muutoksen johtamiseen. Muutoskysely antaa tärkeää tietoa johdolle mihin heidän pitää kiinnittä huomiota muutoksen johtamisessa ja viestinnässä.

MUUTOSKYSELYN TOTEUTUS

 • Muutoskysely tukee muutoksen johtamista
 • Kysly lisää huomattavasti muutosten onnistumismahdollisuuksia
 • Kysely osallistaa henkilöstön muutokseen ja se lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan muutoksen läpiviemisessä
 • Kyselyn perusteella voidaan suunnitella tarpeellinen muutostuki ja valmennukset
 • Valmennus ja ulkopuolisen asiantuntijan apu edistävät muutosprosessin onnistunutta läpimenoa ja saadaan työntekijät toimimaan tuloksellisesti muutoksesta huolimatta

MISSÄ MUUTOSTILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)
 • Yt- ja/tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet
 • Erilaiset uudelleen järjestelyt esim. yksiköiden tiimiyttäminen
 • Johtajan, esimiehen tai muun avainhenkilön vaihtuminen
 • Uusien järjestelmien käyttöönotto
 • Uusien toimitilojen käyttöönotto

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top