skip to Main Content

Prosessien kehittämisohjelma

Prosessikuvaukset ovat prosessien johtamisen, hallinnan ja parantamisen väline. Prosessikuvauksia käytetään myös tehtäviin ja toimintaan perehdyttämiseen, koulutukseen ja järjestelmien kehittämiseen. Prosessien kuvaaminen auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa. Kun ymmärretään omaa toimintaa, sitä voidaan systemaattisesti kehittää. Organisaatiossa voidaan kuvata esimerkiksi asiakaspalveluprosessi, myyntiprosessi ja tuotantoprosessi.

MITÄ HYÖTYÄ OHJELMASTA

 • Prosessien kuvaaminen tuo esille toiminnan kehittämiskohteet
 • Auttaa hahmottamaan ja selkiyttämään toimintaa
 • Sovitaan yhteisiä tapoja toimia ja pelisääntöjä
 • Selkeyttää työntekijöiden vastuita ja rooleja
 • Mahdollistaa toiminnan parantamisen
 • Pystytään poistamaan päällekkäisiä ja turhia toimintoja
 • Pystytään huomioimaan asiakkaan tarpeet paremmin ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä
 • Parantaa työn suvuutta ja lyhentää läpimenoaikoja
 • Lisää yhteistyötä ja parantaa tuottavuutta sekä lisää myyntiä

MISSÄ TILANTEISSA TARPEELLINEN

 • Organisaatiossa syntyy erilaisia haasteellisia tilanteita: sähläämistä, turhaa työtä, vastuiden epäselvyyttä, reklamaatioita, kustannusten nousua tai epäselvyyttä eri prosessien johtamisessa
 • Prosessit ovat vanhentuneet eivätkä enää toimi nykyisessä organisaatiossa
 • Organisaatiorakenne on muuttunut
 • Yrityksen aloitusvaiheessa selkiyttämään toimintaa
 • Vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet
 • Järjestelmät ja muut työkalut ovat muuttuneet tai vaihtuneet
 • Asiakastyytyväisyys laskee tai myynti ei vedä

Prosessien kuvaamisella varmistetaan, että oikeat toimenpiteet toteutetaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa parhaalla mahdollisella tavalla. Näin vähennetään hukkaa ja tehostetaan toimintaa.

TYÖN VAIHEET

Työ voi edetä esimerkiksi seuraavien vaiheiden kautta:

 1. Suunnitteluvaihe: Valitaan kuvattava prosessi
 2. Ensimmäinen työpaja: Prosessin kuvaaminen
 3. Toinen työpaja: Prosessin kehittäminen
 4. Prosessin visualisointi
 5. Prosessin esittely henkilöstölle

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top