Jokaisen hyvän palvelun takana on hyvin toimiva organisaatio
28.8.2018

Palvelumuotoilu Palo Oy

Jokaisen hyvän palvelun takana on hyvin toimiva organisaatio

Palvelumuotoilu Palo Oy on oululainen palvelumuotoiluun erikoistunut yritys, jonka tekijöitä yhdistää vahva palo ja into tehdä parempia palveluita yhdessä palveluntuottajien kanssa. Palon toimitusjohtajan Piia Innasen ja Valmennustrion Virpi Ilmakankaan tiet kohtasivat Oulussa BNI-verkoston tapaamisessa. Yhteistyö lähti liikkeelle tapahtumassa käydystä antoisasta kahdenkeskisestä keskustelusta. ”Emme edes tutkineet muita, vastaavia palveluita tarjoavia yrityksiä, vaikka tunsimmekin ennestään jo sellaisia. Keskustelumme aikana syntyi heti ajatus luottamuksesta ja siitä, että Valmennustrion palvelut sopivat meidän yrityksellemme parhaiten”, Piia kertoo.

Palvelumuotoilu Palo on pieni yritys, jossa on työntekijöiden lisäksi kolme osakasta. Jokaisella osakkaista on omat vahvuutensa. Päätökset he tekevät aina yhdessä. Valmennustrio valikoitui yhteistyökumppaniksi lopulta kahdesta syystä: tarjoamiensa palveluiden ja asiantuntemuksen perusteella sekä siksi, että Valmennustrio pystyi tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman Palvelumuotoilu Palon tilanteeseen. ”Yksi osakkaistamme työskenteli vakituisesti asiakkaamme tiloissa, joka vaikutti osakkaiden väliseen yhteistyöhön. Halusimme parantaa keskinäisiä toimintatapojame ja -mallejamme sekä oppia, miten saisimme yhteistyömme toimimaan mahdollisimman hyvin”, Piia kertoo yhteistyön aloittamiseen johtaneesta lähtötilanteesta. ”Mielestäni työyhteisöä kehittävä yritys ei myöskään saa olla liian lähellä asiakasyritystään, jotta näkökulma tilanteeseen pysyy neutraalina ja tasapuolisena”, Piia jatkaa.

Oikeat keinot ja vastaukset löytyvät työyhteisön valmennuksen ja fasilitoinnin avulla

Valmennustrio lähti selvittämään Palvelumuotoilu Palon tilannetta alkukartoituksella. Kolmen yhteisen tapaamisen aikana Valmennustrion Virpi Ilmakangas kartoitti yrityksen tilanteen ja tarpeet tarkemmin ja valmisteli niihin sopivat tehtävät osakkaille. Valmennustrion toimintamallin, osaamisen ja asiantuntemuksen avulla Palvelumuotoilu Palon osakkaat pääsivät työstämään yhdessä kehittämistä kaipaavia alueita. ”Oli hyvä, ettemme saaneet Valmennustriolta suoria vastauksia tilanteeseemme. Heidän tehtävänsä on valmentaa meitä ja fasilitoida meidän työtämme. Yrityksen sisäinen keskustelu ei aina lähde itsestään oikeille urille. Valmentajana Virpi osasi neuvoa ja auttaa meitä saamaan itsestämme ulos ne keinot ja vastaukset, joilla pystyimme parantamaan yhteistyötämme”, Piia kertoo valmennuksen kulusta.

Valmennuksesta saimme näkemystä ja osaamista siihen, miten asioita kannattaisi tehdä jatkossa paremmin.

Heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien näimme, kuinka hyödyllistä valmennus on. Saimme sovittua yhdessä säännöllisiä käytäntöjä, jotka ovat edelleen käytössä yrityksessämme. Aloitimme esimerkiksi säännölliset viikko- ja kuukausipalaverit”, Piia kuvailee työn tuloksia. Palvelumuotoilu Palo sai myös arvokkaita neuvoja yrityksen arvojen päivittämiseen. Arvot oli laadittu jo useampi vuosi sitten yrityksen perustamisen aikoihin eikä niitä osattu hyödyntää riittävästi yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Valmennuksen ansiosta Palvelumuotoilu Palossa kirjattiin ylös myös ihan yksittäisiä työkäytäntöjä: ”Pienessä yrityksessä sisäisten ohjenuorien määritteleminen on erittäin tärkeää”, Piia vahvistaa.

Minkälaisille yrityksille työyhteisön valmennus sitten sopii? Piian mukaan ihan kaikenlaisille. Jos yrityksessä on vähänkään epäselvyyttä esimerkiksi arjen toimintatavoissa tai -malleissa ja on tarve kehittää niitä, niin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä. Sisäisen toiminnan kehittäminen on Piian mukaan aina hyvin sijoitettua rahaa.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis