Miksi työyhteisöjen kehittäminen on kannattavaa
16.10.2016

Miksi työyhteisöjen kehittäminen on kannattavaa

Työyhteisöjen systemaattinen kehittäminen on taloudellisesti kannattavaa. Blogissani avaan, mistä sen tuottavuus syntyy.

Mistä kehittämistyön tulokset syntyvät

Lähtökohtana kehittämistyölle on, että otetaan henkilöstön hiljainen tieto käyttöön kysymällä heidän mielipiteensä kehittämistarpeista. Tärkeintä on saada tieto, mitä kehitettävää on johtamisessa, esimiestyössä, toimintakulttuurissa ja prosesseissa. Kun henkilöstö tulee kuulluksi ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, myös motivaatio työntekoon kasvaa. Käytännössä olen todennut, että taloudellinen tulos syntyy henkilöstön avulla. Henkilöstö on organisaation merkittävin tuotantotekijä.

Kun henkilöstö tulee kuulluksi ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, myös motivaatio työntekoon kasvaa.

Miksi kehittäminen on usein haastavaa

Keskimäärin vain noin 20 % organisaation yksiköistä kykenee omatoimisesti kehittämään toimintaansa ja 80 % ei siihen pysty tai tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan tukea. Tämä selittyy sillä, että esimiehillä on valmiuksia toteuttaa työtehtäväänsä, mutta toiminnan kehittämiseen ei ole tarpeeksi ammattitaitoa. Lisäksi kiire aiheuttaa sen, että mihinkään ylimääräiseen ei ole aikaa. Silti organisaatioissa on aikaa virheiden tekemiseen, etsimiseen, sähläämiseen ja omien asioiden hoitamiseen.

Esimiehillä on valmiuksia toteuttaa työtehtäväänsä, mutta toiminnan kehittämiseen ei ole tarpeeksi ammattitaitoa.

Kehittämisellä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja liikevaihdon kasvua

Systemaattisella kehittämisellä on mahdollista saavuttaa merkittävä tuloksen parantuminen. Tuloksen parantuminen näkyy konkreettisissa liiketoiminnan luvuissa mm. myynti ja tulos kasvaa sekä henkilöstöön käytetyn euron tuotto paranee. Myös sairauspoissaolot ja haitallinen työntekijöiden vaihtuvuus vähenevät sekä tehollinen ja laskutettava työaika kasvaa.

Systemaattisella kehittämisellä on mahdollista saavuttaa merkittävä tuloksen parantuminen.

Seuraavassa blogissa kerron, miten kehittäminen toteutetaan ja se tehdään systemaattisesti ja tehokkaasti.

Virpi Ilmakangas