skip to Main Content

Brändin kehittämisohjelma

Brändi on ihmisten mielipide organisaatiosta, ja jokainen työntekijä rakentaa sitä omalla tekemisellään. Arvokas ja kestävä brändi on seurausta suunnitelmallisesta brändin kehittämisestä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Hyvän brändin avulla voidaan saavuttaa kestävää kilpailuetua. Organisaatio tunnetaan ja siihen luotetaan. Vahva brändi rakennetaan kestävälle pohjalle yhdessä henkilöstön kanssa ja varmistetaan heidän sitoutumisensa brändilupaukseen.

Brändin kehittämisohjelmassa vahvistetaan olemassa olevaa brändiä. Nykytilanne kartoitetaan bränditutkimuksella, jossa selvitämme organisaation tunnettuuden ja mielikuvat markkinassa, brändin erottumisen kilpailijoista sekä sen, onko brändilupaus lunastettu sidosryhmien ja henkilöstön mielestä. Tuloksien perusteella kehitetään organisaation kilpailukykyä ja erottumista kilpailijoista. Ohjelman tavoitteena on rakentaa organisaatiolle sisäisesti että ulkoisesti yhtenäinen brändi.

OHJELMAN VAIHEET

VAIHE  1
Aloituspalaveri: Suunnitellaan ohjelman vaiheet ja bränditutkimuksen sisältö Valmennustrion mallin pohjalta.

VAIHE  2
Bränditutkimuksen toteutus: Toteutetaan bränditutkimus, tehdään analyysit ja raportit tuloksista.

VAIHE  3
Työpaja 1: Bränditutkimustulosten läpikäyminen ja toimenpiteiden ideointi.

VAIHE  4
Työpaja 2: Tehtyjen toimenpiteiden seuranta ja hionta sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

OHELMAN HYÖDYT

  • Ohjelmassa organisaatiolle kirkastuu brändin nykytila sekä henkilöstön, asiakkaiden ja sidoryhmien mielipiteet brändistä.
  • Ohjelman avulla organisaatio löytää oikeat toimenpiteet, mitkä parantavat sen brändin ja maineen rakentamista.
  • Työntekijöiden sitoutuvat organisaatioon paremmin. Sillä on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.
  • Mahdollistaa yhtenäisten viestien välittämisen eri medioissa.
  • Sisäinen ja ulkoinen brändi yhtenäistyvät ja kestävä brändin rakentaminen tulee mahdolliseksi.

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top