skip to Main Content

Rohkea hybridijohtaminen

Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia keinoja. Työyhteisöt ovat siirtyneet yksi kerrallaan joko täysimittaiseen tai osittaiseen etätyöskentelyyn. Toimiva hybridijohtaminen on yhdistelmä henkilökohtaisia taitoja, toiminnallisia järjestelyitä ja monipuolista vuorovaikutusta. Keskeisessä roolissa on tunnistaa yksilön voimavarat ja mahdollisuudet toteuttaa omaa työtehtäväänsä muuttuneessa tilanteessa.

Organisaatiolle räätälöitävä Rohkea hybridijohtaminen -valmennus on oivallinen mahdollisuus tukea esimiestehtävissä työskentelevien toimintaa ja jaksamista.

Poikkeustilanne-grafiikka

Valmennuksissa esimiehille avautuu mahdollisuus jakaa kokemuksiaan, havainnoida ja pohtia omaa tehtäväänsä sekä toimintatapaansa. Miten selättää epävarmuus ja kokeilla rohkeasti uusia toimintatapoja. Miten työskennellä tehokkuus säilyttäen ja samalla huolehtia tiimiläisten hyvinvoinnista – ja myös omasta jaksamisesta. Valmennus tarjoaa työyhteisön johdolle ja esimiehille osaamista ja malleja hybridijohtamiseen, joilla voidaan lisätä vuorovaikutusta ja saada koko tiimi työskentelemään yhdessä.

Valmennuksen hyödyt

 • Epävarmuus vähenee
 • Muutos- ja etäjohtaminen tehostuu
 • Positiivisen vaikuttamisen määrä lisääntyy
 • Valmentava johtaminen ja yhteisöohjautuvuus kehittyy
 • Fyysinen hyvinvointi paranee
 • Henkinen vahvuus kasvaa

Valmennusaiheita

 • Työntekijän tilanteen huomioiva hybridijohtaminen
 • Valmentava johtajuus esimiehen toiminnassa ja organisaation toimintatavoissa
 • Rohkeaan johtajuuteen tarvittavat ominaisuudet – välittävä, ennakkoluuloton ja muutosjohtaja
 • Itse- ja yhteisöohjautuvuuden rakentaminen
 • Rohkean johtamisen boot camp esimiehen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemiseen
 • Toiminnan tuloksellisuuden varmistaminen

VALMENNUKSEN TOTEUTUS

Käytännön toteutus esimiesten hybridijohtamisen valmennuksille:

 • Valmistelevien kysymysten toimittaminen esimiehille vähintään viikkoa ennen toteutusajankohtaa – tavoitteena käynnistää omakohtainen pohdinta ja alustaa valmennuksien aikana toteutettavaa keskustelua
 • Max 20 esimiestä/ryhmä, jotta varmistetaan jokaiselle riittävä aika keskustelulle
 • Valmennus kestää noin 4 kk, aloitusajankohdan ja valmennuksen laajuuden organisaatio valitsee itse.
 • Toteutus pääosin etävalmennuksena tai etä- ja lähivalmennuksen yhdistelmänä.
 • Valmennuksessa hyödynnetään Valmennustrion Rohkea uudistaja -verkko-oppimisympäristöä.
 • Rohkean johtamisen boot camp on valmennukseen osallistuvien organisaatioiden yhteinen toiminnallinen päivä, jossa pureudutaan esimiehen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin asiantuntijoiden ohjauksessa.
 • Valmennukset ovat keskustelevia, toimintaa aktivoivia ja pureutuvat kiinteästi kohdeorganisaation hybridijohtamisen nykyisiin toimintamalleihin.
 • Tavoitteena on nopea toteutus, jotta valmennuksesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty tämän hetkiseen poikkeustilanteeseen.
 • Keskeinen periaate on tuoda sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä tukea haasteelliseen poikkeustilanteeseen ja varmistaa toiminnan tuloksellisuus.
 • Toimivat käytännöt edistävät ja ylläpitävät myös työhyvinvointia.

Lue lisää blogistamme: Etäjohtaminen on taitolaji

OTA YHTEYTTÄ

Juha Kojonen
Yritysvalmentaja
040 5403 295
[email protected]

Lainausikoni

Toimiva etäjohtaminen on yhdistelmä henkilökohtaisia taitoja, toiminnallisia järjestelyitä ja monipuolista vuorovaikutusta.

Lainausikoni (loppuosa)
Back To Top