skip to Main Content

Etäjohtamisen tuki

Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia keinoja. Työyhteisöt ovat siirtyneet yksi kerrallaan joko täysimittaiseen tai osittaiseen etätyöskentelyyn. Toimiva etäjohtaminen on yhdistelmä henkilökohtaisia taitoja, toiminnallisia järjestelyitä ja monipuolista vuorovaikutusta. Keskeisessä roolissa on tunnistaa yksilön voimavarat ja mahdollisuudet toteuttaa omaa työtehtäväänsä muuttuneessa tilanteessa.

Organisaatiolle räätälöitävä Etäjohtamisen tuki -valmennus on oivallinen mahdollisuus tukea esimiestehtävissä työskentelevien toimintaa ja jaksamista.

Poikkeustilanne-grafiikka

Valmennuksissa esimiehille avautuu mahdollisuus jakaa kokemuksiaan, havainnoida ja pohtia omaa tehtäväänsä sekä toimintatapaansa. Miten työskennellä tehokkuus säilyttäen ja samalla huolehtia tiimiläisten hyvinvoinnista – ja myös omasta jaksamisesta. Valmennus tarjoaa työyhteisön johdolle ja esimiehille osaamista ja malleja etäjohtamiseen, joilla voidaan lisätä vuorovaikutusta ja saada koko tiimi työskentelemään yhdessä.

Valmennuksen hyödyt

 • Tarjoaa näkökulmia etätyön johtamiseen, jossa huomioidaan myös työyhteisön vireys- ja tunnetila
 • Mahdollisuus esimiehelle reflektoida omien etätiimin johtamisratkaisujen toimivuutta ja kuulla myös uusia tapoja johtaa tiimiä etänä
 • Saada vinkkejä ja ratkaisuja itseohjautuvuuden lisäämiseen työyhteisössä
 • Löytää uusia tapoja huolehtia tiimin jaksamisesta ja virkistymisestä
 • Varmistaa työyhteisön toimintakyvyn ja tuottavuuden ylläpitäminen

Valmennusaiheita

 • Työntekijän tilanteen huomioiva etäjohtaminen
 • Etäisyys-läheisyys etäjohtamisessa ja tunnetilan huomiointi
 • Yksilön henkilökohtainen tunnekuorma, tilanteen havaitseminen ja kuormituksen vähentäminen
 • Esimiehen omasta jaksamisesta huolehtiminen
 • Esimiehen viestintä ja vuorovaikuttaminen etänä
 • Yhteisöllisyyden rakentaminen
 • Toiminnan tuloksellisuuden varmistaminen

VALMENNUKSEN TOTEUTUS

Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan HR-organisaation kanssa.  Asiakaskohtainen toteutus räätälöidään osallistujien lukumäärän mukaisesti.

Käytännön toteutus esimiesten etäjohtamisen valmennuksille:

 • Valmistelevien kysymysten toimittaminen esimiehille vähintään viikkoa ennen toteutusajankohtaa – tavoitteena käynnistää omakohtainen pohdinta ja alustaa valmennuksien aikana toteutettavaa keskustelua
 • Esimiesten valmennuksien toteutus sovitulla aikataululla ja sisältöpainotuksella, 2h/esimiesryhmä
 • Max 10 esimiestä/ryhmä, jotta varmistetaan jokaiselle riittävä aika keskustelulle
 • Valmennukset ovat keskustelevia, toimintaa aktivoivia ja pureutuvat kiinteästi kohdeorganisaation etäjohtamisen nykyisiin toimintamalleihin.
 • Tavoitteena on nopea toteutus, jotta valmennuksesta saadaan mahdollisimman suuri hyöty tämän hetkiseen poikkeustilanteeseen.
 • Keskeinen periaate on tuoda sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä tukea haasteelliseen poikkeustilanteeseen ja varmistaa toiminnan tuloksellisuus.
 • Toimivat käytännöt edistävät ja ylläpitävät myös työhyvinvointia.

Lue lisää blogistamme: Etäjohtaminen on taitolaji

OTA YHTEYTTÄ

Juha Kojonen
Yritysvalmentaja
040 5403 295
juha.kojonen@valmennustrio.fi

Lainausikoni

Toimiva etäjohtaminen on yhdistelmä henkilökohtaisia taitoja, toiminnallisia järjestelyitä ja monipuolista vuorovaikutusta.

Lainausikoni (loppuosa)
Back To Top