skip to Main Content

Henkilöstölähtöinen Lean-kehittämisohjelma

Lean varmistaa, että oikeat toimenpiteet toteutetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Näin hukka vähenee ja työyhteisöstä tulee joustava ja avoin muutoksille. ​Henkilöstölähtöisessä Lean-kehittämisohjelman tavoitteena on saada Lean-toimintamalli ohjaamaan käytännön toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä. Ohjelmassa varmistetaan henkilöstön valmius ja sitoutuminen Lean-ajattelumalliin ja toimintatapaan.

OHJELMAN HYÖDYT

  • Lisää henkilöstön tehokasta työskentelyaikaa ​
  • Luo uusia parempia tapoja tehdä työtä​
  • Vähentää toiminnan kustannuksia ja parantaa laatua ​
  • Vähentää hukkaa ja turhaa työtä
  • Sujuvoittaa prosesseja ​
  • Lisää henkilöstön tuottavuutta ja työhyvinvointia ​
  • Parantaa asiakastyytyväisyyttä

MITEN OHJELMA TOIMII

  • Lean-kehittämisohjelma auttaa poistamaan tuottamattomia toimintoja. ​
  • Tavoitteena on lyhentää prosessien läpimenoaikaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä, toiminnan laatua sekä pienentää kustannuksia. ​
  • Ohjelman aikana selkeytämme toimintatapoja yhdessä henkilökunnan kanssa, tunnistamme asiakasarvoa tuottavat toiminnot ja selkeytämme prosesseja sekä vastuualueita.

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top