skip to Main Content

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksen avulla selvitetään henkilöstön työtyytyväisyys ja lisätään motivaatiota tehdä parempaa tulosta. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja prosesseja. Parhaimmillaan tuloksia hyödynnetään organisaation strategian toteuttamisessa.

MIKSI HENKILÖSTÖTUTKIMUS ON TARPEELLINEN

 • Tunnistetaan yrityksen vahvuudet, kehittämiskohteet sekä ne konkreettiset asiat, joihin työyhteisössä kaivataan muutosta
 • Lisää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia
 • Johto saa tietoa strategisiin linjauksiin
 • Kirkastetaan yhteistä päämäärää ja sitoutetaan siihen
 • Tunnistetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet
 • Tehostetaan yrityksen sisäistä viestintää

MITÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN

VALMENNUSTRION HENKILÖSTÖTUTKIMUS

 • Valmennusten lähtökohtana on aina tutkittu tieto työyhteisön haasteista. Työntekijät kertovat tutkimuksessa kehittämiskohteet, joiden avulla päästään nopeasti oikeisiin toimenpiteisiin.
 • Tutkimus tarjoaa organisaation menestymisen ja strategian onnistumisen kannalta ratkaisevaa tietoa esimiestoiminnan laadusta
 • Tutkimuksella saadaan selville esimies- ja tiimikohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja tiimi tarvitsee. Valmennukset suunnitellaan sen perusteella.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN SISÄLTÖ

 • Kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseen.
 • Kysymyksillä selviää asiat, joiden avulla edistetään laadukasta esimiestoimintaa ja tiimien tuloksellisuutta.
 • Kysytyillä asioilla on suurin merkitys tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
 • Perussarjassa kysymyksiä on 45, joista räätälöidään aina organisaation tilanteeseen sopiva kysymyssarja
 • Kysymykset valitaan avainhenkilöiden kanssa yhdessä Valmennustrion kokeneiden ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden kanssa.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSIEN EROJA

Perinteinen henkilöstötutkimus

 • Tutkimukset nostavan esille ongelmia, mutta eivät auta ratkaisemaan niitä
 • Tutkimukset painottuvat liikaa työpahoinvoinnin ympärille eivätkä sisällä positiivisen psykologian merkitystä työhyvinvoinnille
 • Tutkimukset ovat vailla strategista kytkentää
 • Tuloksia on vaikea hyödyntää henkilöstötuottavuuden analysoinnissa
 • Toimenpiteet käynnistyvät liian myöhään tai ei ollenkaan

Valmennustrion henkilöstötutkimus

 • Saadaan selville kehittämiskohteet ja autetaan organisaatiota ratkaisemaan haasteet
 • Tutkimus lisää työntekijöiden työhyvinvointia
 • Tutkimuksella on selkeä yhteys organisaation strategiaan ja sen toteutusta edistäviin tekijöihin
 • Tuloksia hyödynnetään henkilöstötuottavuuden analysoinnissa ja kehittämisessä
 • Kehittämistoimenpiteet aloitetaan mahdollisimman pian tutkimuksen jälkeen, jolloin vastaajilla säilyy mielenkiinto toiminnan kehittämiseen

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top