skip to Main Content
Kehitä Liiketoimintaasi Innovaatiosetelin Avulla

Kehitä liiketoimintaasi innovaatiosetelin avulla

Valmennustrio on valittu mukaan teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekesin) innovaatiosetelin järjestelmään palveluntuottajaksi. Tekes tarjoaa 5000 € arvoisen innovaatiosetelin, jonka avulla pk-yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa.

Innovaatioseteli on 5000 € arvoinen tuki yritysten kehittämistoimintaan

Mihin voit saada tukea innovaatiosetelillä

Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksen innovaatiotoimintaan, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin palveluihin

Valmennustrion kehittämisohjelmassa autetaan organisaatiota löytämään oikeat toimenpiteet, jotka parantavat työn sujuvuutta. Ohjelmassa lisätään työntekijöiden työhyvinvointia, jolla on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.

Brändin kehittämisohjelman avulla löydetään organisaation kestävää kilpailuetua rakentavat tekijät ja vahvistetaan niitä. Työyhteisöviestinnän kehittämisohjelmassa lisätään vuorovaikutteista yrityskulttuuria sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.

Kehittämisohjelmien avulla lisätään työntekijöiden työhyvinvointia, jolla on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.

Tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyviin palveluihin

Valmennustrio auttaa yrityksiä asiakaskokemuksen kehittämisessä ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviin palveluihin

Uudenaikaisien tutkimusohjelmiemme avulla yritykset saavat huomattavasti paremman hyödyn tutkimuksista. Valmennamme yrityksiä tulkitsemaan tuloksia, löytämään niistä oleellisen sekä tunnistamaan mitä toimenpiteitä tulosten perusteella kannattaa tehdä.

Tutkimusten avulla organisaatiot rakentavat menestystä ja kehittävät toimintaansa.

Valmennustrio toteuttaa seuraavia tutkimuksia ja auttaa niiden hyödyntämisessä:

  • Henkilöstötutkimus
  • Asiakas- ja sidosryhmätutkimus
  • Bränditutkimus
  • Johtamisen kehittämiskysely
  • Muutosprosessikysely
  • Muut räätälöidyt kyselyt.

Miten innovaatiosetelin saa

Ota yhteyttä meihin, voimme keskustella tarpeistanne. Niiden pohjalta laadimme yhdessä hankesuunnitelman, jonka pohjalta voit hakea Tekesiltä innovaatioseteliä. Hankkeen valmistutta laaditaan Tekesille loppuraportti työn sisällöstä ja lopputuloksista.

Suosittelemme hakemaan seteliä mahdollisimman pian.

 

Back To Top