skip to Main Content
Tunnistatko Oman Kommunikointitapasi Ja Sen, Miten Se Vaikuttaa Ihmissuhteisiisi?

Tunnistatko oman kommunikointitapasi ja sen, miten se vaikuttaa ihmissuhteisiisi?

Vuorovaikutusta tapahtuu monella tasolla: puhuttuina sanoina, äänen tuottamisena, kehon kielellä, ajatuksilla ja tunteilla. Jos näiden välillä on ristiriita, mitä uskomme? Aitoon myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ei riitä, että puhumme positiivisesti, vaan puheen takana myös ajattelun ja tunteiden pitää olla linjassa.

Tapa olla vuorovaikutuksessa on yksilöllistä, ja se myös vaihtelee yksilöittäin elämäntilanteen mukaan. Väsyneenä ja huonotuulisena lipsahdamme helpommin syyttelyn puolelle kuin energisenä ja hyväntuulisena. Myös se, kenen kanssa olemme vuorovaikutuksessa, vaikuttaa omaan toimintaamme. Jos toinen osapuoli toimii hyökkäävästi, on huomattavasti vaikeampaa pysyä neutraalina ja ratkaisukeskeisenä verrattuna tilanteeseen, jossa molemmilla osapuolilla on halu yhteisen näkemyksen löytämiseen. Vastuu omasta vuorovaikutuksesta on kuitenkin aina meillä itsellämme, emmekä voi selittää huonoa vuorovaikutusta huonolla fiiliksellä tai toisen käyttäytymisellä.

Oletko sinä vuorovaikutuksessa hyökkäävä, vetäytyvä vai tasa-arvoinen ja arvostava? Millaisissa tilanteissa tai keiden kanssa huomaat kommunikointisi olevan hyökkäävää tai vetäytyvää? Miten saat niissä tilanteissa muutettua vuorovaikutusta tasa-arvoisemmaksi?

 

HyökkääväVetäytyväTasa-arvoinen ja arvostava
Tarve olla koko ajan äänessä ja kokee oikeutenaan keskeyttää muitaVetäytyy tilanteesta ja on hiljaa silloinkin kun pitäisi sanoa jotainKuuntelee toisia ja haluaa aidosti ymmärtää toisen näkökannan
Omia oikeuksia puolustetaan voimakkaasti ja jopa aggressiivisestiJättää ilmaisetta omat tarpeensa, näkemyksensä ja toiveensaTuo esiin kohteliaasti myös omia tunteitaan ja toiveitaan
Kehon kieli: silmien pyörittely, tuhahtelu, mököttäminen ja merkitsevät katseetKehon kieli: vetäytyvä, on muualla, ei ota katsekontaktiaKehon kieli: avoin, suora, rehellinen ja läsnäoleva
On joko henkilön puolella tai häntä vastaan. Mustavalkoinen ajattelutapaVälttää konflikteja ja miellyttää muitaOn aktiivinen, ystävällinen ja valmis auttamaan muita
Viestintätyyli ei ole neuvotteleva, vaan painottuu lähinnä voitto/tappio näkemykseen.Ei halua itse tehdä päätöksiä ja kysyy muiden mielipiteitä Huolehtii omista oikeuksistaan rakentavasti ja on hyvä neuvottelemaan asioista
Tuo ongelmia painokkaasti esiin ja etsii syyllisiäMarttyyrimainen tai uhriutuva käytösPyrkii ratkaisuihin etsimättä syyllistä

Organisaatioon mahtuu erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa, ja toiset niistä vievät toimintaa paremmin eteenpäin. Voimme siis omalla vuorovaikutuksellamme vahvistaa tiimin ja organisaation kehittymistä haluamaamme suuntaan.

Tarkkailemalla omaa ja tiimin tapaa olla vuorovaikutuksessa haastavissa tilanteissa, saamme paljon tietoa vuorovaikutuksen tasosta tiimin sisällä. Erityisesti muutoksissa henkilöstö joutuu epämukavuusalueelle, ja vuorovaikutustaidot korostuvat.

Milloin olette viimeksi työpaikallanne pysähtyneet näiden asioiden äärelle?

Merja Takamäki
Yritysvalmentaja
Valmennustrio

Valmennustrio järjestää syksyllä 2020 alkavan Itseohjautuvien tiimien rakentaminen valmentavalla esimiestoiminnalla -hankkeen. Itseohjautuva organisaatio toimii sujuvasti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. Itseohjautuvien tiimien yksi tärkeimmistä taidoista on yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joita taitoja harjoittelemme hankkeessa mukana olevien organisaatioiden tiimeissä.

 

Back To Top