skip to Main Content

Itseohjautuvien tiimien rakentaminen valmentavalla esimiestoiminnalla

Itseohjautuva organisaatio toimii sujuvasti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. Työntekijä ovat motivoituneita ja heillä on halu tehdä asioita omaehtoisesti. Työyhteisöllä on yhteinen päämäärä sekä kykyjä ja osaamista sen saavuttamiseksi. Itseohjautuva organisaatio rakennettaan hallitusti yhdessä ja se tarvitsee tuekseen valmentaa esimiestoimintaa.

Järjestämme itseohjautuvien tiimien rakentamista tukevan hankekokonaisuuden, jossa organisaation johto, esimiehet ja osallistuva henkilöstö ovat vahvasti mukana yhdessä mahdollistamassa uudenlaisen toimintamallin rakentamista. Hankkeella tuetaan organisaatiota siirtymään itseohjautuvampaan toimintaan ja valmentavampaan esimiestyöhön.

Hankkeen tavoitteet

  • Tiimien itseohjautuvuuden kasvattaminen
  • Valmentavien esimiestaitojen lisääminen
  • Avoimen ja arvostavan vuorovaikutuksen lisääminen
  • Työhyvinvoinnin parantaminen
  • Myönteisen tunneilmaston saavuttaminen
  • Jatkuvan kehittämisen kulttuuri
  • Sujuvien työprosessien ja riittävän perehdytyksen mahdollistaminen

Hankkeen toteutus

Hankkeeseen haetaan mukaan useampaa organisaatioita ja hanke kestää 8-14 kk/organisaatio laajuudesta riippuen. Jokaiselle organisaatiolle tehdään oma kehittämisohjelma ja sen lisäksi on yhteisiä verkostotapaamisia. Hankkeen laajuuden ja valittavien vaiheiden/moduulien määrän organisaatio valitsee itse.

Lisätiedot hankkeesta

Back To Top