skip to Main Content

Muutosagenttihanke – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön edustajien vahvalla tuella

Viime vuonna käynnistetyssä muutosjohtamisen hankkeessamme pilotoimme muutostyöryhmien ja muutosagenttien toimintaa organisaatioiden muutosten tukena. Muutosagenttien toiminta muutosten motivaattoreina yhdessä esimiesten kanssa havaittiin erittäin hyväksi muutosten tukityökaluksi ja muuta henkilöstöä kannustavaksi toimintatavaksi. Muutosagenteille toivottiin jatkoa ja verkostoitumisfoorumeita. Muutosagenttihanke on tarkoitettu kaikille organisaatioille, joilla on isoja toiminnallisia tai organisaatiomuutoksia parhaillaan menossa tai tulossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön itseohjautuvuutta, kokeilukulttuuria, jatkuvaa kehittämistä, työn sujuvuutta, oma-aloitteisuutta ja muutossietoisuutta valmentavan esimiestoiminnan ja muutosagenttien tuella.

Hankkeen tavoitteet

 • Luoda muutosagenttitoiminta – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön edustajien vahvalla tuella
 • Tuottaa erilaisia kehittämismalleja, jossa hyödynnetään henkilöstöä, itseohjautuvaa tiimiä ja valmentavaa esimiestoimintaa
 • Tukea työhyvinvoinnin kehittämistä, kokeilukulttuuria sekä työn sujuvuuden jatkuvaa itseohjautuvaa kehittämistä (vähentää ns. hukkaa)
 • Opastaa ja ohjata muutosagentit itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä
 • Nopeuttaa muutosten läpimenoaikaa
 • Vähentää muutosten aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia (esim. vaihtuvuus, sairauspoissoolot, virheet)
 • Luoda eri organisaatioiden välille verkostotoimintaa ja sparrauspareja -> hyvien käytäntöjen jakaminen
 • Taata hyvä ja laadukas asiakaspalvelu muutoksista huolimatta

Hankkeen toteutus pilottitiimin kanssa (12-14 kk)

 • Intensiivivalmennus  ja suunnittelupalaveri
 • Henkilöstöinfo
 • Lähtötilannekartoitus
 • Tulosten läpikäynti esimiesten kanssa
 • Ohjausryhmän palaverit
 • Pilottitiimin valmennukset
 • Muutosagenttien valmennukset
 • Esimiespajat
 • Seurantakartoitus
 • Päätöstilaisuudet
 • Verkostotilaisuudet
 • Tukipakettimallin luominen muutoksiin ohjausryhmän ja esimiesten kanssa muutosagenttien ideoita hyödyntäen

Hankkeen toteutus ilman pilottitiimiä (8-12 kk)

 • Suunnittelupalaverit
 • Henkilöstöinfo
 • Ohjausryhmäpalaverit
 • Muutosagenttien valmennukset
 • Esimiespajat
 • Päätöstilaisuus
 • Verkostotilaisuudet
 • Tukipakettimallin luominen muutoksiin ohjausryhmän ja esimiesten kanssa muutosagenttien ideoita hyödyntäen

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeeseen haetaan useampia organisaatioita. Jokaiselle organisaatiolle tehdään oma kehittämisohjelma ja sen lisäksi hankkeen aikana pidetään johdolle ja muutosagenteille yhteisiä verkostotapaamisia. Hankkeeseen haetaan Työsuojelurahaston rahoitusta, joka on 40–50 % hankkeen kokonaiskustannuksesta/organisaatio. Hanke aloitetaan jokaisen organisaation oman aikataulun mukaan kevään 2019 aikana.

Valmennustrio auttaa tekemään hankehakemuksen Työsuojelurahastolle. Hanke tulee hakea 15.3.2019 mennessä.

Lisätiedot

Jonna Jantunen 040 830 5159

Jaana Turunen 040 742 6292

Lue myös blogimme, jossa kerromme millainen mahdollisuus muutosagenttitoiminta on organisaatioille muutoksen tukena.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Back To Top