skip to Main Content

Muutosagenttihanke – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön vahvalla tuella

Viime vuonna käynnistetyssä muutosjohtamisen hankkeessamme pilotoimme muutostyöryhmien ja muutosagenttien toimintaa organisaatioiden muutosten tukena. Muutosagenttien toiminta muutosten motivaattoreina yhdessä esimiesten kanssa havaittiin erittäin hyväksi muutosten tukityökaluksi ja muuta henkilöstöä kannustavaksi toimintatavaksi. Muutosagenteille toivottiin jatkoa ja verkostoitumisfoorumeita.

Muutosagenttihanke on tarkoitettu kaikille organisaatioille, joilla on isoja toiminnallisia tai organisaatiomuutoksia parhaillaan menossa tai tulossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön itseohjautuvuutta, kokeilukulttuuria, jatkuvaa kehittämistä, työn sujuvuutta, oma-aloitteisuutta ja muutossietoisuutta valmentavan esimiestoiminnan ja muutosagenttien tuella.

Hankkeen tavoitteet

 • Luoda muutosagenttitoiminta – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön vahvalla tuella.
 • Opastaa ja ohjata muutosagentititsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä.
 • Tuottaa erilaisia kehittämismalleja, jossa hyödynnetään henkilöstöä, itseohjautuvaa tiimiä ja valmentavaa esimiestoimintaa.
 • Tukea työhyvinvoinnin kehittämistä, kokeilukulttuuria sekä työn sujuvuuden jatkuvaa itseohjautuvaa kehittämistä (vähentää ns. hukkaa).
 • Nopeuttaa muutosten läpimenoaikaaja vähentää muutosten aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.
  (esim. vaihtuvuus, sairauspoissoolot, virheet) sekä taata hyvä asiakaspalvelu muutoksien aikana.
 • Luoda organisaatioiden välille verkostotoimintaa ja sparrauspareja -> hyvien käytäntöjen jakaminen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeeseen haetaan mukaan useampaa organisaatioita ja hanke kestää 8-14 kk/organisaatio.

 • Jokaiselle organisaatiolle tehdään oma kehittämisohjelma ja sen lisäksi hankkeen aikana pidetään toimijoille yhteisiä verkostotapaamisia (johto ja muutosagentit).
 • Hankkeeseen haetaan Kevan työelämän kehittämisrahaa. Katso Kevan rahoituskriteerit työhyvinvointihankkeille.
 • Hanke tulee hakea 31.5.2019 mennessä. Valmennustrio tekee hankehakemuksen Kevalle.
 • Hanke aloitetaan syyskuussa 2019.

Hanke liitetään osaksi menossa olevaa muutosagenttihanketta, jossa mukana Työsuojelurahaston rahoituksella seitsemän osallistuvaa organisaatiota:

Alustavat teemat esimiehille

 • Valmentava esimiestyö
 • Vuorovaikutustaidot esimiestyössä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Henkilöstön motivointi ja johtaminen
 • Itsensä johtaminen ja ajanhallinta
 • Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen
 • Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen

Alustavat teemat muutosagenteille

 • Muutosjohtamisen perusteet
 • Henkilöstön osallistaminen muutoksiin
 • Muutosviestintä ja vuorovaikutus
 • Tunteet muutoksessa
 • Muutostyökalujen luominen
 • Muutostyöryhmän tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomi: Virpi Ilmakangas 050 917 9977

Etelä-Suomi: Merja Takamäki 050 529 9343

Lue myös blogimme, jossa kerromme millainen mahdollisuus muutosagenttitoiminta on organisaatioille muutoksen tukena.

Hankekokonaisuuden rahoittajat

keva_logo_rgb_v01

Tutustu myös muihin palveluihimme

Back To Top