skip to Main Content
Osallistava esimiestyö muutosjohtamisessa

Muutosagenttihanke – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön vahvalla tuella

Viime vuonna käynnistetyssä muutosjohtamisen hankkeessamme pilotoimme muutostyöryhmien ja muutosagenttien toimintaa organisaatioiden muutosten tukena. Muutosagenttien toiminta muutosten motivaattoreina yhdessä esimiesten kanssa havaittiin erittäin hyväksi muutosten tukityökaluksi ja muuta henkilöstöä kannustavaksi toimintatavaksi. Muutosagenteille toivottiin jatkoa ja verkostoitumisfoorumeita.

Muutosagenttihanke on tarkoitettu kaikille organisaatioille, joilla on isoja toiminnallisia tai organisaatiomuutoksia parhaillaan menossa tai tulossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön itseohjautuvuutta, kokeilukulttuuria, jatkuvaa kehittämistä, työn sujuvuutta, oma-aloitteisuutta ja muutossietoisuutta valmentavan esimiestoiminnan ja muutosagenttien tuella.

Hankkeen tavoitteet

  • Luoda muutosagenttitoiminta – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön vahvalla tuella.
  • Opastaa ja ohjata muutosagentititsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä.
  • Tuottaa erilaisia kehittämismalleja, jossa hyödynnetään henkilöstöä, itseohjautuvaa tiimiä ja valmentavaa esimiestoimintaa.
  • Tukea työhyvinvoinnin kehittämistä, kokeilukulttuuria sekä työn sujuvuuden jatkuvaa itseohjautuvaa kehittämistä (vähentää ns. hukkaa).
  • Nopeuttaa muutosten läpimenoaikaaja vähentää muutosten aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.
    (esim. vaihtuvuus, sairauspoissoolot, virheet) sekä taata hyvä asiakaspalvelu muutoksien aikana.
  • Luoda organisaatioiden välille verkostotoimintaa ja sparrauspareja -> hyvien käytäntöjen jakaminen.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot

Hankkeeseen mukaan?

Hankkeessa järjestetään muutosagenttien ja johdon koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös muiden organisaatioiden edustajat. Tapaamiset järjestetään seuraavasti:

Muutosagenttien koulutus- ja verkostoitumistilaisuus 21.11.2019 Helsingissä
Johdon koulutus- ja verkostoitumistilaisuus 4.12.2019 Helsingissä

Hinta on 200 €/hlö. Ilmoittaudu osoitteessa valmennustrio@valmennustrio.fi

Tutustu myös muihin palveluihimme

Back To Top