skip to Main Content

Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hanke

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos haastaa uudenlaiseen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä henkilöstön aitoon osallistamiseen. Valmennustrio vastaa haasteeseen Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeella. Hanke on suunnattu sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoille sekä sote ja maku-uudistuksessa mukana oleville organisaatioille. Hankkeen tavoitteena on tukea organisaatioiden muutosvalmiutta ja muutosten onnistumista sekä parantaa henkilöstölähtöistä johtamista.

Hankkeen toteutus

Jokaiselle organisaatiolle toteutetaan oma vaikuttavuudeltaan tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävä kehittämisohjelma, jossa tuetaan johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Lisäksi koulutetaan sisäisiä muutosagentteja, jotka perehtyvät onnistuneen muutoksen toteutukseen myös hankkeen jälkeen. Henkilöstö- ja muutostyöryhmissä luodaan muutosjohtamisen mallit ja työkalut, jotka auttavat koko organisaatiota toteuttamaan muutokset onnistuneesti.

Hankkeessa mukana oleville organisaatioille järjestetään hankkeen aikana kolme yhteistä seminaaria, joissa käsitellään yhteisiä haasteita, etsitään ratkaisuja ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on lisätä myös saman alan kuntaorganisaatioiden sekä yksityisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta, auttaa heitä oppimaan toisiltaan ja löytää yhteisiä hyväksi havaittuja toimintamalleja vertaisarvioimalla toistensa toimintaa.

Hankkeen hyödyt organisaatiolle

 • Muutosten hallinta kehittyy kaikissa henkilöstöryhmissä (johto, esimiehet, työntekijät)
 • Henkilöstön työhyvinvointi, vastuunotto omasta työstä ja tuotettavien palvelujen laatu paranee
 • Työn sujuvuus ja työntekemisen tehokkuus työntekijöiden keskuudessa paranee
 • Vähentää muutosvastarintaa ja laskee sairauspoissaoloja
 • Avoimuus lisääntyy ja viestintätaidot paranevat
 • Henkilöstö sitoutuu paremmin ja käyttää työaikansa tehokkaammin oikean työn tekemiseen
  -> turha työ vähenee ja samalla resurssilla saadaan enemmän aikaiseksi
 • Organisaatiot oppivat systemaattisen kehittämisen mallin

Hankkeen tuotokset

Hankkeen aikana organisaatiolle luodaan muutosjohtamisen menetelmät ja malli:

 • Johtoa ja henkilöstöä osallistava yhteistyömalli
 • Muutossuunnitelma ja viisi askelta sen toteutumiseen
 • Muutosprosessi ja vastuukartta
 • Muutoskehityskeskustelumalli ja muutosviestintämalli
 • Muutosagentti-malli: organisaatiosta valitaan henkilöt, jotka oppivat kehittämisprosessin aikana itse toteuttamaan ja varmistamaan muutosten onnistuneen läpiviennin

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot

Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

keva_logo_rgb_v01

Tutustu myös muihin palveluihimme

Back To Top