skip to Main Content

Muutosjohtamisen valmennus

Muutosjohtamisen valmennus auttaa organisaatioita selviämään muutoksista niin, etteivät ne aiheuta liiketoiminnalle liian isoa haittaa. Valmennuksen ja ulkopuolisen asiantuntijan avulla parannetaan muutosprosessin onnistunutta läpimenoa ja saadaan työntekijät toimimaan tuloksellisesti muutoksesta huolimatta.

MIKSI VALMENNUS ON TARPEELLINEN

 • Tutkimusten mukaan yli 50 % muutoksista epäonnistuu.
 • Muutoksen toteuttaminen ei ole johdon eikä henkilöstön substanssiosaamista.
 • Johdon ja työntekijöiden näkemykset muutoksen onnistumisen mahdollisuuksista poikkeavat toisistaan.
 • Muutoksen aikana kustannukset kasvavat mm. haitallisen vaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen vuoksi.
 • Virheiden tekemisen riski kasvaa.

MISSÄ TILANTEESSA TARPEELLINEN

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)
 • Yt- ja/tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet
 • Erilaiset uudelleenjärjestelyt, esim. yksiköiden tiimiyttäminen
 • Johtajan tai muun avainhenkilön vaihtuminen
 • Uusien järjestelmien käyttöönotto
 • Uusien toimitilojen käyttöönotto
Back To Top