skip to Main Content

Organisaation oma valmentaja (in-house coach)

Organisaation oma valmentaja tukee henkilöstön, esimiesten ja johdon kasvua ja he voivat käyttää valmentajaa tarpeen mukaan. Oma valmentaja voi tukea myös tiimien kehittymistä, auttaa HR:ää henkilöstön osaamisen ja HRD-projektien kehitystyössä. Oma valmentaja -palvelu on joustava tapa hankkia osaamista organisaation sisäiseen kehittämistyöhön.

MIHIN OMAA VALMENTAJAA VOI HYÖDYNTÄÄ

Valmentaja mahdollistaa organisaatiossa sekä yksilöiden että tiimien kehittymisen. Oma valmentaja tukee tavoitteiden kirkastamisessa ja auttaa löytämään ratkaisut niihin pääsemiseksi. Valmentajan kanssa voi jäsentää ajatuksiaan, työstää tunteita, haastaa itseään kehittymään ja löytää omat vahvuudet ja motivaation. Valmentaja rohkaisee työntekijöitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia työn haasteisiin.

Valmentajillamme on myös vahva ammattitaito henkilöstön pitkäjänteisestä kehittämisestä. Oma valmentaja perehtyy organisaation strategiaan, tavoitteisiin, toimintakulttuuriin ja avainhenkilöihin. Häntä voidaan käyttää siis myös HRD-projekteihin ja prosessien kehittämiseen, valmennus- ja koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun, osaamistarpeiden kartoittamiseen sekä erilaisten henkilöstön kehittämistoimenpiteiden toteutukseen.

Hyödyntämiskohteet:

 • Työntekijöiden, esimiesten ja johdon henkilökohtainen valmennus
 • Tiimien valmennus ja tuki oman työn kehittämiseen
 • HRD-projektit ja kehitystyö
 • Sisäisten prosessien kehittäminen
 • Valmennus- ja koulutuskokonaisuuksien suunnittelu
 • Osaamistarpeiden kartoittaminen
 • Henkilöstön ja työkulttuurin kehittäminen

OMA VALMENNUKSEN HYÖDYT

Valmennus tuo organisaatioille monenlaisia hyötyjä:

 • Työteho parantuu, kun on saanut jäsenneltyä mielessään pyörivät ajatukset
 • Työn merkityksellisyyden kokemus lisääntyy
 • Priorisointi ja itsensä johtamisen taidot kehittyvät
 • Uusia ratkaisuja ja näkökulmia syntyy arjen haasteellisiin tilanteisiin
 • Ratkaisukeskeinen valmennus lisää toimeenpanokykyä ja edistää työhyvinvointia
 • Tiimit pääsevät haasteissaan eteenpäin ja oppivat kehittämään omaa toimintaansa
 • HR saa tukea henkilöstön kehittämistyöhön
 • Valmennus on helposti saatavilla, kun sitä tarvitaan

KENELLE SOPII JA MITEN TOIMII

Oma valmentaja palvelu sopii organisaatioille, joilla on kehittämis- ja valmennustarpeita, mutta ei resurssia tai tarpeita palkata koko aikaista työntekijää. Aloitettaessa oma valmentajan kanssa sovitaan, mihin valmentajan resurssi käytetään ja mitä tavoitteita työlle asetetaan.

Oma valmentaja voi työskennellä organisaatiossa sovittuina päivinä. Valmennukset, palaverit ja muu yhteydenpito onnistuu myös verkon välityksellä.

OTA YHTEYTTÄ

Merja Takamäki
050 529 9343
[email protected]

Back To Top