skip to Main Content

Pulssikysely

Suomessa äkillisesti tulleen poikkeustilanteen vuoksi moni työyhteisö joutui siirtymään etätöihin nopealla aikataululla ja ilman ennakkosuunnittelua. Kaikille etätyö ei ole ollut aiemmin tuttua ja saattaa aiheuttaa haasteita monestakin näkökulmasta. Tilanne voi pelottaa ja aiheuttaa paljon kysymyksiä siitä, miten työt nyt hoituvat. Tavanomaiset työpaikan käytänteet on täytynyt muuttaa etätyöpisteen käytänteiksi, mikä on aiheuttanut suuria muutoksia työn tekemiseen. Kun esimiehen ja työkaverin tuki sekä verkostot ovat nyt ainoastaan etäyhteyksien päässä, on täytynyt ottaa käyttöön uusia välineitä ja tapoja vuorovaikutukseen.

Jotta organisaatioiden johto ja esimiehet voivat mahdollisimman hyvin tukea työntekijöitä tässä tilanteessa, on tärkeää tunnistaa etätyön haasteet ja puuttua niihin. Etätyöntekijöille tehtävän pulssikyselyn avulla pystyt nopeasti saamaan selville työntekijöiden ajatukset etätyön toimivuudesta ja kysymään heiltä ideoita toiminnan kehittämiseen. Jo kymmenellä kysymyksellä saat selville tärkeimmät asiat, jotka eniten haittaavat tuloksellista työn tekemistä. Pulssikysely on nopea ja helppo tapa tunnistaa kriittisten menestystekijöiden tila työyhteisössä.

MITÄ TIETOA PULSSIKYSELYSTÄ SAA

Säännöllisen pulssikyselyn avulla työyhteisöltä voidaan saada menestymisen kannalta tärkeitä tietoja:

  • Hiljaista tietoa etätyön tekemisestä, siihen liittyvistä haasteita ja onnistumisista, henkilöstön toiveista ja tarpeista.
  • Henkilöstön työhyvintointia uhkaaviin tekijöihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun niistä saadaan tietoa kyselyn avulla
  • Saadaan työyhteisön kollektiivinen mielipide etätyöstä ja sen vaikutuksista tiimien työhön.
  • Saadaan tietoa etäjohtamisen toimivuudesta ja voidaan kehittää johtamista sen perusteella.

OTA YHTEYTTÄ

Jaana Turunen
Yritysvalmentaja, työnohjaaja
040 742 6292
[email protected]

Lainausikoni

Pulssikysely on nopea ja helppo tapa tunnistaa kriittisten menestystekijöiden tila työyhteisössä.

Lainausikoni (loppuosa)
Back To Top