skip to Main Content

Rohkea johtaminen muutoksessa

Poikkeustilanteen jälkeen vanhaan ei ole enää paluuta. Toiminta muuttuu, mutta emme vielä tiedä miten. Nyt tarvitaan rohkeita johtajia, jotka uskaltavat olla suunnannäyttäjiä. Henkilöstön tekemisen palo on se draivi jolla noustaan ja kehitytään. Tärkeintä on johtaa tätä! Viisas johtaja synnyttää uudenlaista tehokkuutta, joka ei perustu suorittamiseen vaan tekemisen paloon. Ratkaisukeskeisellä johtajalla on kyky tehdä monimutkaisesta yksinkertaista. Lopetetaan puuhastelu, sälä ja säätäminen ja keskitytään olennaiseen. Löydetään toiminnan ydin ja keskitytään siihen. Rohkealla johtajalla on kyky päästää irti toimimattomista malleista ja tavoista, jotta pääsee syntymään uutta. Nyt vaaditaan uudenlaisia ratkaisuja ja innovatiivista yhdessä kehittämistä. Edelläkävijä johtaja valjastaa joukkovoiman käyttöön ja hyödyntää henkilöstön potentiaalin. Rohkea johtaminen muutoksessa -hankkeessa autetaan löytämään ratkaisuja muuttuneisiin olosuhteisiin ja kehitetään muutosjohtamisen taitoja uudelle tasolle.

Hankkeen tavoitteena on parantaa

  • Muutosjohtamisen taitoja
  • Valmentavia esimiestaitoja
  • Etäjohtamisen taitoja
  • Itsensä johtamisen taitoja
  • Esimiehen työhyvinvointia
  • Myönteistä tunneilmastoa
  • Työyhteisön kohtaamista ja vuorovaikutusta
  • Ongelmien ratkaisutaitoja ja ratkaisukeskeisyyttä

Hankkeen toteutus

Hankkeeseen haetaan mukaan useampaa organisaatioita ja hanke kestää 4-6 kk/organisaatio laajuudesta riippuen. Jokaiselle organisaatiolle tehdään oma kehittämisohjelma. Hankkeen laajuuden moduulien määrän organisaatio valitsee itse.

Lisätiedot hankkeesta

Back To Top