skip to Main Content
Maria Puotiniemi

Maria Puotiniemi
POP muutoksen tuki

Isoissa muutoksissa esimiehet tarvitsevat tukea

Valmennustrio selvitti yhdessä POP muutoksen tuki -hankkeen kanssa, minkälaista tukea esimiehet tarvitsevat tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen.

POP muutoksen tuki on Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke. Hankkeen rahoitus koostuu ESR-rahoituksesta sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin että Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusosuuksista. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että organisaatioiden johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, yhtenäistä ja ajan tasalla olevaa tietoa maakunta- ja soteuudistuksen lähtökohdista, tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista.

Hanke järjestää muutostilannetta tukevia koulutuksia, joiden avulla edistetään muutoksen läpiviemistä, kehitetään henkilöstön osaamista ja lisätään valmiutta siirtyä uuteen maakuntaan. ”Jo yksin Pohjois-Pohjanmaalla maakunta- ja soteuudistus koskettaa 46 eri organisaatiota. POP muutoksen tuki -hankkeessa on mukana henkilöitä kaikista näistä organisaatioista”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Maria Puotiniemi.

Kilpailutus kyselyn toteuttamisesta

Pohjois-Pohjanmaalla uudistus koskee noin 20 000 ihmisen työtä. ”Uudistus merkitsee muutoksia monen työhön. Hankkeessa välitämme tietoa ja järjestämme uudistusta ja erityisesti esimiestyötä koskevia koulutuksia ja valmennuksia. Keskeisiä sisältöjä koulutuksissamme ovat muutosjohtaminen, esimiestyön kehittäminen, työhyvinvoinnin parantaminen sekä asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen”, Maria kertoo.

Valmennustrion ja hankkeen yhteistyö alkoi julkisen kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksessa hanke haki tekijää esimiehille suunnatulle kyselylle, jonka tarkoituksena oli selvittää, minkälaista tukea esimiehet itse asiassa tarvitsevat eniten. ”Valmennustrio täytti kaikki edellytykset, mitä kilpailutuksessa esitettiin palveluntuottajalle. Heillä oli kokemusta esimiestyön kehittämisestä ja muutosprosessin onnistuneesta läpiviemisestä. Heidän asiantuntemuksensa antoi hyvän tuen kyselyn sisällön rakentamiseen ja tulosten analysointiin”, Maria toteaa.

Keskiössä esimiestyö

Kyselyn avulla saimme konkreettista tietoa esimiesten muutostuen tarpeista.

Kysely ja siihen liittyvä työpaja toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018. ”On tärkeää, että näin suuressa muutostilanteessa esimiehet tulevat kuulluksi. Saimme kyselystä konkreettista tietoa esimiesten muutostuen tarpeista. Tätä tietoa olemme pystyneet hyödyntämään hankkeen toiminnan ja koulutusten sisällön suunnittelussa”, Maria jatkaa.

Valmennustrion puolelta työssä olivat mukana Virpi Ilmakangas ja Jaana Turunen. Hankkeen osalta kyselyn toteuttamista koskevassa työryhmässä oli mukana edustajia yhdestätoista eri organisaatiosta Pohjois-Pohjanmaalta. Kyselyn sisällön hanke suunnitteli yhteistyössä Valmennustrion kanssa. Kyselyn jälkeen Valmennustrio järjesti työpajan, jossa kyselyn tulokset käytiin läpi yhdessä työryhmän kanssa. Tulosten analysoinnin lisäksi työpajassa mietittiin myös jatkotoimenpiteitä. ”Kyselystä saimme hyviä eväitä hankkeemme toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä sisällön kohdentamiseen oikeisiin asioihin. Kyselyn perusteella esimiehet tarvitsevat eniten tietoa sekä tukea arjen esimiestyön kehittämiseen”, Maria tiivistää.

”Yhteistyö Valmennustrion kanssa sujui erittäin hyvin, vaikka aikataulu oli todella tiukka. Kaikki saatiin kuitenkin tehtyä suunnitelmien mukaisesti niissä aikatauluissa, mitkä oli alunperin asetettu”, Maria muistelee. Hän suosittelee yhteistyötä Valmennustrion kanssa erityisesti kaikille sellaisille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet arjen työhyvinvoinnin ja esimies/tiimityön kehittämisestä.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis

Haastattelun lisäksi artikkelissa on käytetty lähteenä hankkeen verkkosivustoa: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/

Muita asiakaskertomuksia

Maria Puotiniemi
Anu Rapeli

Anu Rapeli
Easyfairs Finland

Henkilöstön hyvinvointiin kannattaa panostaa

Easyfairs Finland löysi yhdessä Valmennustrion kanssa omannäköisensä ratkaisun.

Easyfairs on kansainvälinen tapahtumayritys, joka toimii 18 eri maassa, järjestää yli 200 tapahtumaa vuodessa ja on maailman 20. suurin messu- ja ammattitapahtumayritys. Yrityksen palveluksessa on yhteensä kokonaisuudessaan reilut 700 henkilöä. Suomessa Easyfairsin toimistoa johtaa Chief Operating Officer Anu Rapeli. Suomessa Easyfairs järjestään noin 12 ammattitapahtumaa vuodessa 20 henkilön tiimillä.

Valmennustrion ja Easyfairsin tiet kohtasivat luontevasti Easyfairsin järjestämässä Esimies ja Henkilöstö -tapahtumassa, jossa Valmennustrio oli näytteilleasettajana. Ennen tapaamista Anu oli jo miettinyt, että he Easyfairsillä haluaisivat edelleen kehittyä esimiehinä ja tiiminä. Valmennustrion Jonna Jantusen tapahtumassa esittelemät palvelut saivat Anun vakuuttuneeksi Valmennusrion asiantuntemuksesta.

”Meillä Suomen toimistolla on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia: toimintaprosessimme ovat muuttuneet, tiimin kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia ja itsekin olin hoitanut tehtävääni silloin vasta noin vuoden”, Anu taustoittaa Easyfairsin lähtötilannetta. ”Halusimme ensin saada toimintamallit ja työskentelyprosessit kuntoon. Tekemästämme henkilöstökyselystä nousi kuitenkin esille asioita, joihin halusimme paneutua paremmin ja käyttää asioiden kehittämiseen enemmän aikaa”, Anu jatkaa.

Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden huomioiminen on tärkeää

Valmennustrion Jonnan kanssa Anu ja hänen tiiminsä paneutuivat erityisesti tiimi- ja esimiesvalmennukseen. Työ alkoi Jonnan ja Anun välisellä kahdenkeskisellä keskustelulla. ”Kaiken kaikkiaan Jonnan kanssa työskenteleminen oli oikein miellyttävää. Hän on erittäin hyvä kuuntelemaan ja ottamaan huomioon asiakkaan tilanteen ja tarpeet”, Anu muistelee kokemuksiaan valmennuksesta. Alkukartoituksen jälkeen vuorossa oli esimiestyön kartoitus. Jokaisen esimiehen piti arvioida omaa tilannettaan ja kehittymiskohteitaan. Valmennuksen ansioista kaikille esimiehille löydettiin omat alueet, joihin he jatkossa keskittyvät enemmän. Tiimivalmennuksessa ryhmäkeskusteluilla ja tiimityöskentelyn avulla löydettiin Easyfairsille sopivimmat työstämismallit.

Valmennus oli Easyfairsin tilanteeseen erittäin hyvä. ”Halusin, että sekä uudet että työssään pidempään toimineet esimiehet saavat tukea omalle toiminnalleen, osaavat tunnistaa omat kehittymiskohtansa ja myös vahvistaa niitä. Sen lisäksi toimimme jatkuvasti useissa eri tiimeissä, joten tiimityöskentelyn kehittämiseen ei voi käyttää liikaa aikaa”, Anu kertoo. ”Parasta Valmennustrion toiminnassa oli se, että Jonna ei soveltanut tilanteeseemme mitään valmista pakettiratkaisua, vaan todella paneutui ja auttoi meitä itseämme löytämään juuri ne meille sopivimmat ratkaisut. Näin valmennuksen lopputulos tuntuu meille oikealta ja pystymme varmasti henkilötasollakin sitoutumaan siihen paremmin”, Anu listaa kokemuksiaan valmennuksesta.

Positiivisia muutoksia arjen työskentelyyn

Valmennuksenkin ansiosta Easyfairsin toimistolla on saatu aikaan myös uusia, työhyvinvointia parantavia asioita. ”Olemme panostaneet muutenkin paljon tiimihenkeen, joten halusimme osallistaa kaikki mukaan kehittämään yhdessä toimintaamme”, Anu kertoo tiimivalmennuksesta. Tänä päivänä Easyfairsin toimistolla on muun muassa yhteiset toimiston säännöt, joiden avulla arkinen työ saadaan sujumaan joustavammin. ”Olemme luoneet yhdessä palaveri- ja etätyökäytännöt ja keskustelleet paljon myös työskentelytahdin optimoinnista ja vaikkapa työpukeutumisesta tai kollegan työn keskeyttämisestä”, Anu kertoo.

Valmennustrio auttoi meitä itseämme löytämään meille sopivimmat ratkaisut.

Valmennustrion valmennuspalveluita Anu voi suositella lämpimästi. Valmennuksesta saamiaan työkaluja he tulevat käyttämään myös tulevaisuudessa. ”Mielestäni Valmennustrion palvelut sopivat kaikille yrityksille. Tärkeintä on, että yritys välittää henkilöstönsä hyvinvoinnista ja on valmis tekemään töitä sen eteen. Valmennus oli mielestäni tehokas, tuloksellinen ja ihmisläheinen. Nyt meillä on entistäkin toimivampaa tiimidynamiikka ja esimiestyötä ja jatkamme tästä eteenpäin”, Anu jatkaa tyytyväisenä.

Mikäli haluat kysyä Valmennustrion esimies- ja tiimivalmennuksesta, Anu kertoo mielellään lisää kokemuksistaan: anu.rapeli[at]easyfairs.com.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis

Tutustu esimiesvalmennuksiimme ja tiimivalmennuksiin, joiden avulla voidaan lisätä henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta.

Muita asiakaskertomuksia

Anu Rapeli
Back To Top