skip to Main Content
Katri Nickels

Katri Nickels
Stockmann

Sanna-Mari Jormanainen

Sanna-Mari Jormanainen
Stockmann

Valmennuksesta varmuutta esimiestyöhön

Stockmann konsernin valokuvausstudion esimiehet saivat työkaluja arjen esimiestyöhön Valmennustrion valmennuksesta.

Stockmannin konsernin alla toimiva valokuvausstudio päätyi Valmennustrion esimiesvalmennukseen hyvin yllättävää reittiä: eräs työntekijöistä oli nimittäin voittanut alkusysäyksen valmennukseen messuilta! Katri Nickels, Head of Digital Stores and Services, kertoo, että messujen arpajaisvoitto tuli Stockmannilla kuitenkin hyvään käyttöön. ”Halusimme kohdentaa valmennuksen valokuvausstudion esimiehillemme. Osa heistä oli kokeneempia, mutta osa vielä suhteellisen tuoreita esimiehiä. Valmennuksen avulla halusimme tuoda lisää varmuutta esimiesten työhön ja päätöksentekoon”, hän kertoo.

Stockmannin valokuvausstudiossa työskentelee yhteensä 30 hengen tiimi, jossa on kolme tiimiesimiestä. Jokaisella esimiehellä on suurin piirtein yhtä suuret tiimit. Tiimit on jaettu tehtäväaluettain koordinaattoreihin, tekstin tuotantoon ja valokuvauspuolen ammattilaisiin. Esimiesvalmennuksen suunnittelu Valmennustrion kanssa aloitettiin loppuvuodesta 2017. Valmennuskokonaisuus saatiin päätökseen ennen juhannusta 2018.

Tiimin tarpeisiin räätälöityä valmennusta

Valmennuksen aluksi Valmennustrio toteutti valokuvausstudion tiimien jäsenille kyselyn, jonka avulla kartoitettiin esimiestyöskentelyn lähtötilannetta. Kyselyn tuloksista Valmennustrio sai hyvät lähtökohdat valmennuksen räätälöinnille Stockmannin tarpeisiin ja löysi juuri ne asiat, joihin kannatti pureutua valmennettavien esimiesten kanssa.

Valmennukseen sisältyi yhteensä kolme puolen päivän valmennustilaisuutta ja yksi päätöstilaisuus, jossa kerrattiin ja vedettiin yhteen valmennuksen sisältöä. ”Valmennus tuntui tehokkaalta, mutta samalla myös mukavan yksityiseltä ryhmämme pienen koon takia”, kertoo valmennuksessa mukana ollut Team Leader Sanna-Mari Jormanainen. Jokaisella valmennuskerralla oli oma teemansa. Valmennustrion yritysvalmentaja Merja Takamäki johdatti ensin valmennettavat alustuksellaan aiheeseen, jonka jälkeen aiheesta keskusteltiin yhdessä. ”Paneuduimme muun muassa itsensä johtamiseen, tunteiden johtamiseen, ajanhallintaan ja kehittämissuunnitelmiin”, Sanna-Mari muistelee.

Apua arjen työhön

Valmennuksesta saimme käytännön apua arjen kiireiseen työhön.

Valmennuksesta Stockmannin valokuvausstudion tiimiesimiehet saivat konkreettista apua ja neuvoja muun muassa ajanhallintaan. ”Opimme tunnistamaan oman työmme aikavarkaita ja sitä, miten työpäivän aikana esille tulevia impulsseja pitäisi käsitellä. Kaikkiin asioihin ei kannata lähteä saman tien mukaan, vaan pitäisi tehdä ensin kesken olevat asiat loppuun ja kirjata nämä uudet impulssit omalle impulssilistalleen. Priorisointi on erittäin tärkeää”, Sanna-Mari kertoo valmennuksesta saamistaan neuvoista. Sekä Katrille että Sanna-Marille jäi Merjasta erittäin osaava mielikuva: ”Merja on asiantunteva ja empaattinen yritysvalmentaja. Hän pystyi omalla olemuksellaan ja tyylillään luomaan luotettavan ilmapiirin, jossa meidän kaikkien valmennettavien oli helppo keskustella”, Sanna-Mari kertoo.
Sekä Katrin että Sanna-Marin mielestä valmennus sopii erityisesti työssään aloitteleville esimiehille. ”Palautteen oikea antaminen, itsensä johtaminen ja pririsointi ovat hyviä työkaluja ja antavat varmuutta esimiestyöhön”, he molemmat toteavat.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis

Muita asiakaskertomuksia

Katri Nickels
Tuomas Lohi

Tuomas Lohi
Kempeleen kunta

Valmennustrio toteutti Kempeleen kunnassa esimiesvalmennuksen

Pienempi toimija pystyy tarjoamaan palveluita ketterästi.

Kempele on 18 000 asukkaan voimakkaasti kehittyvä kunta Oulun seudulla. Se on myös yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Työnantajana Kempeleen kunta haluaa tukea kunnan palveluksessa olevien esimiesten esimiesosaamista. Valmennustrio toteutti Kempeleen kunnalle vuoden 2017 aikana monipuolisen esimiesvalmennuksen.

Monet yritykset tarjoavat nykyään valmennuspalveluita. ”Valintaan vaikuttavat näiden yritysten palveluksessa olevat henkilöt. Heidän kauttaan syntyy perusluottamus yrityksen ammattitaitoon ja osaamiseen”, kertoo kunnanjohtaja Tuomas Lohi. ”Tunsin Valmennustrion Jonna Jantusen jo entuudestaan. Olin tehnyt hänen kanssaan aiemmin yhteistyötä ja tiesin, että häneltä löytyy vahvaa ammattiosaamista”, Tuomas muistelee. Valmennustrio vakuutti kunnan päättäjät lopulta niin raikkaudellaan, aktiivisuudellaan kuin ammattitaidollaan. ”Heillä on aktiivista viestintää ja he ovat mukana sosiaalisessa mediassa. Heihin on helppoa törmätä. Heiltä löytyy sekä tuoretta näkemystä että vankkaa ammattitaitoa”, Tuomas kertoo.

Räätälöity esimiesvalmennus

Valmennustrio toteutti Kempeleen kunnan esimiehille juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyn valmennuksen.

Mielestäni Valmennustrion ketteryys toimii heidän edukseen. Pieni ja uusi toimija voi helposti muokata valmennusten sisältöjä asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Valmennustrion valmennuksista kävi hyvin ilmi, että ne oli suunniteltu juuri meidän kunnallemme eivätkä ne olleet minkään valmiin konseptin mukaisia

Kempeleen kunnassa tehdään vuosittain henkilöstön koulutussuunnitelma. ”Viime vuonna panostimme erityisesti esimieskoulutukseen. Siksi toteutimme Valmennustrion kanssa tämän laajemman valmennuskokonaisuuden”, Tuomas toteaa. Esimiesvalmennuksessa oli yhteensä neljä puolen päivän kokonaisuutta, joissa jokaisessa oli oma teemansa. Valmennuksiin kutsuttiin kaikki kunnan 60 esimiestä. ”Kaikkien valmennuspäivien yhteisenä punaisena lankana oli positiivisen johtamisen kehittäminen. Valmennusten ansioista teimme kuntaan myös yhteiset pelisäännöt, Kempeleen tapa johtaa”, Tuomas kertoo valmennusten sisällöistä.

Arjen esimiestyön tukeminen

Valmennustrion toteuttama esimiesvalmennus antoi Kempeleen kunnalle alkusysäyksen säännöllisempään esimieskoulutukseen. ”Nyt koulutamme esimiehiämme suunnitelmallisemmin. Työnantajana haluamme tukea sekä henkilöstömme ammatillista että esimiesosaamista. Pelkkä ammatillinen osaaminen ei riitä – myös itsensä kehittäminen johtajana on tärkeää”, Tuomas toteaa. Valmennustrion Jaana Turusen vetämiin valmennuksiin Tuomas on erittäin tyytyväinen. ”Saavutimme ne tavoitteet, jotka olimme asettaneet. Toimipa organisaatio sitten kunta- tai yrityssektorilla, niin johtamisen lainalaisuudet ovat samat. Valmennustrion valmennukset sopivat mielestäni näin ollen kaikenlaisille oganisaatioille. Me Kempeleen kunnassa saimme valmennuksista apua arkipäivän johtamisen haasteisiin”, Tuomas tiivistää.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis

Muita asiakaskertomuksia

Tuomas Lohi
Back To Top