skip to Main Content

Tiimivalmennus

Työyhteisön jäsenenillä tulee olla kykyjä ja taitoja toimia työssään rakentavalla tavalla. Hyvät työyhteisötaidot tekevät työn tekemisestä sujuvaa ja tehokasta kaikille työntekijöille. Hyvien toimintatapojen havaitseminen valmennuksessa ja niiden käytäntöön vieminen lisää työntekijöiden ja koko työyhteisön tuottavuutta. Valmennuksen avulla tiimistä voidaan aktivoida huipputuottava ja saavutetaan merkittävää kilpailuetua muihin vastaaviin palveluntarjoajiin. Tiimi pystyy tällä tavoin paremmin palvelemaan liiketoiminnan tarpeita. 

MITÄ TIIMI VOI OPPIA VALMENNUKSEN AIKANA

 • Ymmärtämään tiimityön merkityksen ja miten se rakentuu
 • Yhdistämään toimintakulttuuria ja toimintatapoja (pelisääntöjä) niin, ettei synny turhaa työtä -> henkilöstön jaksaminen ja töiden sujuvuus paranee
 • Kehittämään tiimin viestintää, vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötä tiimin sisällä
 • Tunnistamaan oman roolin sekä ymmärtämään vastuiden ja velvollisuuksien tasapainon työssään
 • Toimimaan positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti
 • Antamaan ja vastaanottamaan positiivista ja rakentavaa palautetta
 • Kohtaaman haastavia tilanteita ja kriisejä sekä etsimään niihin ratkaisuja

MITÄ HYÖTYÄ VALMENNUKSESTA

 • Vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisutaitojen parantuminen
 • Työn sujuvuuden parantuminen ja työn hukan väheneminen​
 • Työmotivaation ja työhyvinvoinnin lisääntyminen​
 • Sairauspoissaolojen vähentyminen​
 • Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun tasalaatuisuuden lisääntyminen​
 • Myynnin ja tuloksen parantuminen

VALMENNUKSEN AIHEITA VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Oma asenne, sitoutuminen ja motivaatio
 • Organisaation perustehtävän ymmärtäminen sekä oman tehtävän ymmärtäminen osana kokonaisuutta
 • Työyhteisöviestintä
 • Vuorovaikutustaidot
 • Puheeksi ottaminen
 • Empaattisuus
 • Organisaation pelisääntöjen tunteminen ja noudattaminen
 • Ristiriitatilanteiden ratkaisutaidot
 • Positiivisen organisaatiokuvan ylläpitäminen
 • Omien työskentelytapojen kehittäminen

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top