skip to Main Content

Tutkimukset

Tutkimusten avulla organisaatiot rakentavat menestystä ja kehittävät toimintaansa. Ne tarjoavat menestymisen kannalta ratkaisevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. brändin, asiakassuhteiden ja henkilöstön kehittämisessä. Uudenaikaisiin tutkimusohjelmiimme kuuluvat tutkimusten räätälöinti, asiakkaan perehdyttäminen sekä valmennus. Niiden avulla organisaatiot saavat täyden hyödyn tutkimuksista.

TUTKIMUSTARJONTAMME

  • Asiakastutkimuksella selvitetään organisaation asiakkaiden asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus sekä asiakastyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät. Tulosten avulla kehitetään organisaation toimintaa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden lisäämiseksi.
  • Bränditutkimuksella selvitetään organisaation tunnettuus ja mielikuvat markkinassa, brändin erottautuminen kilpailijoista sekä se, onko organisaation brändilupaus lunastettu. Tulosten avulla kehitetään brändiä kilpailukykyisemmäksi, erottuvammaksi ja persoonallisemmaksi.
  • Henkilöstötutkimuksen  avulla selvitetään henkilöstön työtyytyväisyys ja lisätään motivaatiota tehdä parempaa tulosta. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja prosesseja. Parhaimmillaan tuloksia hyödynnetään organisaation strategian toteuttamisessa.
  • Muut tutkimukset: SWOT-analyysit, muutosprosessitutkimukset, johtamisen kehittämistutkimukset, sidosryhmätutkimukset
Back To Top