skip to Main Content

Työyhteisön kehittämisohjelma

Systemaattisen ohjelman avulla kehitämme ja tehostamme organisaation toimintaa osallistamalla työntekijät, esimiehet sekä johdon kehittämiseen. Ohjelma auttaa saavuttamaan selkeitä mitattavia tulosparannuksia sekä lisäämään kilpailukykyä.

MIKSI OHJELMA ON TARPEELLINEN

  • Ohjelmassa valmennetaan organisaatiota löytämään oikeat toimenpiteet työn sujuvuuden parantamiseksi.
  • Ohjelman avulla lisätään henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen.
  • Lisätään työntekijöiden työhyvinvointia, jolla on merkittävä yhteys parempaan tulokseen.

MITEN OHJELMA TOIMII

  • Kehittämisohjelma on systemaattinen ja selkeä, noin vuoden mittainen prosessi.
  • Ohjelman alussa tehdään henkilöstökysely, jonka avulla toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.
  • Ohjelmassa ovat aina mukana johto ja henkilöstö.
  • Henkilöstö käyttää ohjelmaan työaikaa 1-2 % (2,5 pv)/v. Siinä on tutkitusti tehokkain hinta-hyötysuhde.

OHJELMAN HYÖDYT

Työyhteisön kehittämisohjelma

HENKILÖSTÖLÄHTÖINEN LEAN-TOIMINTAMALLI

Työyhteisön kehittämisohjelmassa voidaan hyödyntää eri menetelmiä kuten esimerkiksi henkilöstölähtöistä Lean-ajattelumallia ja -toimintatapaa. Lean-ajattelumallin avulla voidaan varmistaa, että oikeat toimenpiteet toteutetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Näin hukka vähenee ja työyhteisöstä tulee joustava ja avoin muutoksille. Ohjelman aikana selkeytämme toimintatapoja yhdessä henkilökunnan kanssa, tunnistamme asiakasarvoa tuottavat toiminnot ja selkeytämme prosesseja sekä vastuualueita. Tavoitteena on saada Lean-toimintamalli ohjaamaan käytännön toimintaa ja jatkuvaa kehittämistä.

Tutustu myös muihin palveluihimme

PYYDÄ TARJOUS

Back To Top