skip to Main Content

Valmentava työnohjaus poikkeus­tilanteissa

Haastavat tilanteet, odottamattomat muutokset ja huoli tulevaisuudesta luovat työyhteisöön turvattomuutta, joka heikentää työhyvinvointia ja tehokasta työntekoa. Valmentavalla työnohjauksella voidaan tarjota tukea henkilöstölle ja varmistaa työyhteisön psykologinen turvallisuus ja hyvinvointi. Kun vastuuta työntekijöille annettavasta tuesta jaetaan myös ulkopuolisille asiantuntijoille, johto vapautuu keskittymään ydintehtäviinsä ja liiketoiminnan edistämiseen.

Vastaamme työyhteisöjen haasteisiin

Me valmennustriolaiset haluamme kantaa kortemme kekoon ja tukea valmentavan työnohjauksen keinoin organisaatioita henkilöstön hyvinvoinnin ja työn sujuvan jatkumisen varmistamisessa. Tarjoamme tavallista edullisempia valmentavia työnohjauspaketteja, joiden avulla voidaan tukea sekä henkilöstöä että esimiehiä.

Poikkeustilanne-grafiikka

MIHIN TILANTEISIIN VALMENTAVAA TYÖNOHJAUSTA VOI HYÖDYNTÄÄ

Valmentavaa työnohjausta voi hyödyntää esimerkiksi seuraavien kysymysten jäsentämisessä:

 • Työn kuormittavuus ja oma jaksaminen. Millä keinoilla saan arjen sujumaan muuttuvien tilanteiden ja kuormituksen keskellä? Mikä auttaa minua ja työyhteisöäni jaksamaan työssä paremmin? Ohjauksessa voidaan tehdä esimerkiksi ajan- ja mielenhallinnan harjoituksia, joiden avulla löydetään keinoja voimaantumiseen.
 • Vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen. Miten vahvistetaan työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parannetaan vuorovaikusta haastavassa tilanteessa? Millä keinoilla huolehditaan omasta tai työntekijöiden hyvinvoinnista ja ilmapiiristä? Ohjauksessa voidaan miettiä keinoja oman vuorovaikutuksen parantamiseksi ja tehdä sitä tukevia harjoituksia.
 • Etätyön aiheuttamat haasteet. Miten rakentaa toimiva etätyökulttuuri nopealla aikataululla? Miten pitää suunta, tavoite ja tehtävät selkeinä muuttuneessa tilanteessa? Ohjauksessa voidaan käsitellä omaa hyvinvointia ja harjoitella ajanhallintaa, jonka avulla vähennetään työn keskeytyksiä ja parannetaan kykyä keskittyä tärkeimpiin tehtäviin.
 • Tunteiden käsittely. Miten käsitellä omia ja työyhteisössä nousevia pelkoja, huolta, ahdistusta ja epävarmuutta? Ohjauksessa voidaan työskennellä esimerkiksi erilaisten harjoitusten avulla ja tarjota työkaluja, joita ohjattava voi hyödyntää työyhteisönsä tunnetyöskentelyssä.

VALMENTAVAN TYÖN­OHJAUKSEN HYÖDYT

Valmentavassa työnohjauksessa

 • haastavien tilanteiden ratkaiseminen helpottuu
 • saa konkreettisia työkaluja ja harjoituksia mieltä kuormittavien asioiden käsittelemiseen
 • työssä jaksaminen ja työhyvinvointi paranevat
 • työ- ja henkilökohtaiset voimavarat kasvavat
 • työnhallinnan tunne kasvaa, ja keskittyminen paranee
 • työntekijän ammatillinen itsetunto vahvistuu
 • ratkaisukeskeisyys lisääntyy.
Lainausikoni

Kun vastuuta työntekijöille annettavasta tuesta jaetaan myös ulkopuolisille asiantuntijoille, johto vapautuu keskittymään ydintehtäviinsä ja liiketoiminnan edistämiseen.

Lainausikoni (loppuosa)

TYÖN­­OHJAUKSELLINEN TUKI VAHVISTAA KOKO ORGANISAATIOTA

Valmentavassa työnohjauksessa etsitään ratkaisuja ammatilliseen kehittymiseen ja työn sujuvuuden parantamiseen. Se parantaa kykyä sopeutua poikkeustilanteissa tapahtuviin muutoksiin ja oppia uutta. Työnohjaus kehittää johtamista ja yhteistyökykyä, ja sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä työssään. Työnohjaus on luottamuksellinen prosessi, jonka aikana omia kokemuksia reflektoidaan ammattivalmentajan johdolla.

Valmentava työnohjaus antaa mahdollisuuden pysähtyä kiireisen arjen keskelle pohtimaan mieltä kuormittavia kysymyksiä. Epävarmuus voi aiheuttaa pelkoja, ja muuttuvat tilanteet työllistävät, kun valmista vastausta arjen haasteisiin ei ole tarjolla. Ammattitaitoisilla työnohjaajillamme on työkaluja monenlaisten tilanteiden tueksi. Ohjauksessa voidaan edetä keskustellen ja pohtien tai harjoitusten avulla ohjattavan tilanteesta ja toiveista riippuen.

VALMENTAVAN TYÖNOHJAUKSEN HINTA

Valmentava työnohjaus toimii parhaiten pidempänä prosessina, mutta jo lyhyessäkin ajassa voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia ohjattavan ajattelussa ja mielen keventymisessä.

Työnohjaus tapahtuu Teamsin tai tarvittaessa asiakkaalla käytössä olevan järjestelmän kautta ja kestää tunnin, ellei muuta sovita.

Organisaatio voi ostaa valmentavat työnohjaukset paketteina ja hyödyntää paketin sisältämät ohjaukset haluamallaan tavalla, esimerkiksi kohdentaen tietylle henkilöstöryhmälle tai tarjoten niitä vapaasti henkilöstönsä käyttöön työhyvinvoinnin tueksi.

Pakettien hinnat ovat seuraavat:

 • 5 krt – 750 € + alv.
 • 10 krt – 1 450 € + alv.
 • 20 krt – 2 800 € + alv.
 • 40 krt – 5 400 € + alv.
Back To Top