Hyvin toteutetun henkilöstökyselyn tuloksista on hyötyä
15.10.2019

Pentti Hämeenaho Oy

Hyvin toteutetun henkilöstökyselyn tuloksista on hyötyä

Valmennustrion toteuttamalla henkilöstökyselyllä selvitettiin Pentti Hämeenaho Oy:n henkilöstön toiminnan merkitystä hyvinvointiin.

Pentti Hämeenaho Oy on raahelainen terästehtaan tehdaspalveluun erikoistunut kuljetus- ja konepalveluliike. Yritys toimii SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaan alueella sekä eri maarakennuskohteissa ympäri Suomea tarjoten työpaikan noin 200 työntekijälle, toimihenkilölle ja aliurakoitsijalle. Yrityksen kalustoon kuuluu kuorma-autoja, maansiirtoautoja, kuonankuljetusajoneuvoja, maansiirtokoneita, trukkeja, konttikurottajia, pyöräkoneita, murskaus- ja seulontalaitteita ja muuta erikoiskalustoa yhteensä noin 120 yksikköä.

Pentti Hämeenaho Oy:n henkilöstöpäällikkö Sirpa Lappalainen tutustui ensimmäisen kerran Valmennustrioon työeläkeyhtiön kautta. ”Meillä oli työeläkeyhtiömme kanssa työhyvinvointihanke, jossa halusimme selvittää henkilöstön toiminnan merkitystä hyvinvointiin ja organisaation tuottavuuteen”, Sirpa kertoo.

Selkeät tavoitteet

Yritys lähti selvittämään henkilöstönsä työhyvinvointia Valmennustrion toteuttaman henkilöstökyselyn avulla. Yhdessä Valmennustrion Virpi Ilmakankaan kanssa yritys suunnitteli kyselyn sisällön juuri heille sopivaksi. ”Valmennustriolla oli hyvä pohja, jota muokkaamalla saimme meidän tarpeisiin soveltuvan kyselyn”, Sirpa muistelee. Ensimmäinen kysely toteutettiin keväällä 2018 lähettämällä koko henkilöstölle linkki kyselyyn sähköpostissa.

Kyselyn jälkeen Pentti Hämeenaho Oy:n ja Valmennustrion yhteistyö on jatkunut ja uusi kysely on tehty vuonna 2019. ”Ensimmäinen kysely oli tunnusteleva. Halusimme tietää, missä meillä on kehityskohteita työntekijöidemme mielestä. Toisella kyselyllä halusimme selvittää, mitä olemme saavuttaneet ensimmäisen kyselyn jälkeen tehdyillä toimenpiteillä ”, Sirpa jatkaa.

Yritys asetti myös ensimmäiselle kyselylle selkeät tavoitteet. ”Halusimme parantaa työntekijöidemme työhyvinvointia ja toimintamme laatua. Myös ongelmaratkaisukyvyn ylläpitäminen oli yksi painopisteistämme. On tärkeää saada henkilöstö miettimään, miten ongelmia voidaan ratkaista ja mitkä ovat oikeat kanavat viedä asioita eteenpäin”, Sirpa kertoo.

Vaihe kerrallaan eteenpäin

Pentti Hämeenaho Oy:n ja Valmennustrion välisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sovittiin yhdessä kyselyn aikataulu ja sisältö. Kyselyn jälkeen Valmennustrion Virpi Ilmakangas analysoi tulokset ja kävi ne läpi yhdessä yrityksen kanssa. Tulokset esiteltiin Valmennustrion vetämissä tilaisuuksissa: ensin esimiehille ja sen jälkeen osastoittain työntekijöille, joissa myös esimiehet olivat mukana. ”Osastojen omissa tilaisuuksissa mietimme yhdessä konkreettisia keinoja, miten voisimme ratkaista kyselyssä ja tilaisuuksissa esille tulleita kehitettäviä asioita”, Sirpa toteaa.

Mitä kyselyllä saavutettiin?

Kyselyn avulla selvisi, että yrityksen ja sen työntekijöiden näkemykset kohtasivat monissa asioissa. Esiin nousi myös uutta. Tilaisuuksissa sovittuja osastokohtaisia kehitettäviä asioita lähdettiin viemään eteenpäin osastojen esimiesten johdolla. ”Koko organisaatiota koskevina kehitysasioina käynnistettiin kehityskeskustelut. Lisäksi perustettiin työryhmiä, jotka lähtivät suunnittelemaan ja kehittämään yrityksen yhteisiä prosesseja. Tästä esimerkkinä intranetin päivittäminen ja sen käyttöasteen nostaminen”, Sirpa kertoo tuloksista.

Osaavan kumppanin kanssa on helppo työskennellä

Sirpan mukaan yhteistyö Valmennustrion kanssa sujui hyvin. Valmennustriolta yritys sai työkalut, joilla he lähtivät kartoittamaan tilannetta. ”Valmennustrion Virpi Ilmakangas toi esiin hyvän ratkaisukeskeisen mallin, jolla ongelmiin ja kehitysideoihin voidaan pureutua ja viedä niitä eteenpäin. Tätä mallia voimme hyödyntää myös tulevaisuudessa”, Sirpa toteaa.

Sirpa suosittelee Valmennustrioa yhteistyökumppanina kaikenlaisille yrityksille alasta riippumatta. ”Organisaation koolla ei ole merkitystä. Tarvitaan vain halu kehittää yrityksen toimintatapoja. Näillä toimilla saadaan lisättyä työhyvinvointia ja tuottavuutta”, Sirpa jatkaa.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis