TYÖYHTEISÖJEN
KEHITTÄJÄ

Valmennustrion arvot

Valmennustrio on työyhteisöjen kehittäjä, jonka arvot ovat hyvinvointi, luottamus, uuden luominen ja rohkeus. Nämä inhimilliset arvot ohjaavat yrityksemme pieniä ja suuria päätöksiä, ja lopulta määrittävät sen, millainen toimija me olemme.

Rohkeus

Uudisraivaajat ja kokeilijat tarvitsevat rohkeutta. Kun rohkeutta ohjaa visio onnistumisesta ja usko omaan tekemiseen, meillä on kykyä toimia vaikka eteen tulevat asiat voivat pelottaa.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on elämän tasapainoa: rasituksen ja palautumisen, kehon ja mielen sekä työn ja vapaa-ajan suhteen. Itsetuntemusta, positiivisuutta, välittämistä ja vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista.

Luottamus

Menestyminen kysyy pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä vahvaa luottamusta omiin ja tiimin kykyihin. Valamme luottamusta sekä asiakkaisiin että omaan työyhteisöömme.

Uuden luominen

Me luomme uutta ja autamme asiakkaitamme siinä. Uuden luomisessa ovat tärkeitä asioita ratkaisukeskeisyys, tunneälykkyys, muuntautumiskyky ja vastuun ottaminen.

asiakaslupaus

Asiakaslupaus

Valmennustrio on työyhteisöjen kehittäjä, joka tuo työyhteisöihin kilpailuetua ja tehokkuutta hyvinvoinnin kautta – inhimillisellä otteella.

Tarina

Kun Valmennustrion toiminta alkoi vuonna 2016, johtoajatuksena oli saada aikaan hyvinvointia ja tuottavuutta kehittämällä työyhteisöjä. Matkan aikana työyhteisövalmentajiemme kokemukset ja hyvät tulokset työyhteisöjen kehittämisessä ovat vahvistaneet ajatusta entisestään.

Tuomme iloa, innostusta ja tehokkuutta työhön. Toimintaamme on ohjannut alusta saakka aito halu ja intohimo suomalaisen työelämän kehittämiseen. Olemme huomanneet, että työhyvinvointi ja tuottavuus kasvavat, kun kehittämiseen osallistuu johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Työmme vaikuttavuus on ollut meille alusta saakka tärkeää. Sitä voidaan mitata mm. vähentyneinä poissaoloina, pienempänä vaihtuvuutena sekä sujuvimpina prosesseina. Nämä vaikuttavat työmotivaatioon ja sitä kautta jokaisen henkilökohtaiseen tuottavuuteen.

Menestyksen tekijät

Valmennustrion tiimissä on valtavasti osaamista ja kokemusta erilaisten organisaatioiden kehittämisestä.

Miten voimme auttaa?

Lähtökohtana voi olla työyhteisön kehitystarpeet, ongelmat tai uuden suunnan etsiminen. Menestys kumpuaa aina hyvinvoivasta työyhteisöstä. Ota rohkeasti yhteyttä!


Nimi
Olen kiinnostunut
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.