TYÖYHTEISÖN
TUTKIMUKSET

Työyhteisön tutkimukset auttavat selvittämään henkilöstön hiljaisen tiedon ja lisäävät henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä. Tutkimuksemme auttavat löytämään organisaation kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta tärkeimpien osa-alueiden; johtamisen, esihenkilötyön, toimintakulttuurin, työprosessien, osaamisen ja yksilön hyvinvoinnin kehittämistarpeet.

Perusta kehittäminen faktapohjalle

Tieteelliseen tutkimukseen ja pitkään käytännön kokemukseen perustuvat tutkimuksemme selvittävät tehokkaasti kehittämiskohteet, joiden avulla päästään nopeasti oikeisiin toimenpiteisiin.

Tunnistetaan yrityksen vahvuudet, kehittämiskohteet sekä ne konkreettiset asiat, joihin työyhteisössä kaivataan muutosta

Tulosten avulla on mahdollisuus edistää strategian toteutumista ja kilpailukykyä

Parannetaan laadukasta johtamista, esihenkilötoimintaa ja tiimien tuloksellisuutta

Autamme löytämään vastauksia

Toimitamme pohjalla on ajatus, että kehittyvän organisaation kivijalkana on aina psykologinen turvallisuus ja toimiva vuorovaikutus. Niiden päälle rakennetaan toimintatavat, vastuut ja lopulta aidosti kehittyvä ja menestyvä organisaatio.

suurennuslasi kädessä

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksen avulla selvitetään organisaation työelämän laatu ja henkilöstön työtyytyväisyys. Tutkimus auttaa löytämään organisaation kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta tärkeimpien osa-alueiden vahvuudet ja kehittämistarpeet. Tutkimustuloksia hyödynnetään mm. toiminnan kehittämisessä, tiedolla johtamisessa, organisaation strategian toteutumissa ja kilpailukyvyn edistämisessä

Johtamiskysely

Selvittää johtamisen vahvuudet ja kehitystarpeet

Esihenkilökysely

Tarkka, henkilöstöltä tuleva näkemys johtamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista

360 -kysely

Selvittää johtamisen ja esihenkilötyön vahvuudet ja kehittämiskohteet tämän esimiesten, kollegoiden, työntekijöiden ja itsearvion perusteella.

Pulssikysely

Lyhyt ja toistuva kysely siitä, miten työnteko koetaan kullakin hetkellä.

Valmennustrion analysointi­työkalu

Työyhteisön tutkimusten kysymykset jaotellaan tieteellisesti tutkittuihin työelämän laadun inhimillisiin ominaisuuksiin, jotka ovat eriarvoisia suhteessa suorituskykyyn. Tämän avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa optimaaliset kehittämistoimenpiteet esimerkiksi organisaatio, esihenkilö- ja tiimitasolla.

Näin kysely etenee

Suunnittelu

Suunnittelupalaverissa valitaan organisaatiolle merkitykselliset kysymykset ja tutkimuksen
toteutustapa sekä tehdään tiedotussuunnitelma ja tutkimuksen aikataulutus.

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu toteutetaan sähköisesti ja vastaukset kerätään täysin anonyymisti
tutkimusjärjestelmämme avulla.

Tulospalaveri

Tulospalaverissa esitellään kyselyn tulokset, tuloksista tehty analyysi ja toimenpidesuunnitelma, jonka avulla on helppo lähteä kehittämään toimintaa organisaatiossa.

Valmennus

Valmennuksessa tehdään konkreettinen toimintasuunnitelma toiminnan kehittämisestä sekä koulutetaan osallistujat hyödyntämään henkilöstötutkimuksen tuloksia ja valmennetaan heille systemaattisen kehittämisen perusperiaatteita.

Selkeä tiedonkeruu ja raportointi

Työyhteisön kyselyihin vastaaminen on helppoa responsiivisen vastausalustan ansiosta. Selkeiden ja räätälöityjen kysymysten avulla saat vastaukset kehittämisen kannalta oikeisiin asioihin.

Tuloksista tehdään interaktiiviset ja PDF raportit kohderyhmittäin (esimerkiksi esihenkilö- tai tiimiraportit). Johto saa erillisen raportin, jossa selviää kokonaisnäkymä organisaation, esihenkilöiden ja tiimien tuloksista sekä analyysin tuloksista ja toimenpidesuunnitelman tutkimustulosten hyödyntämisestä.

Toteutetaanko teille Työyhteisön tutkimus?

Tehdäänkö yhdessä työyhteisöstänne ihmimillisempi ja tehokkaampi? Ota yhteyttä.

Nimi
Olen kiinnostunut
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.