Viemme kohti parempaa työyhteisöä

Kun ihmiset voivat hyvin ja tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen, organisaatiolla on hyvät edellytykset menestyä. Palvelumme auttavat kehittämään johtamista, tiimityötä, työelämätaitoja ja yksilöiden hyvinvointia.

Meistä
Yhdessä kehittyminen Toiminnan sujuminen Yksilöiden perusturvallisuus

Kaikki lähtee työhyvinvoinnista

Työyhteisön toimintaa on helppo ymmärtää talomallin kautta. Tuloksekkaan työyhteisön perustana on henkilöstön hyvinvointi.

Kehittyvän organisaation kivijalkana on aina psykologinen turvallisuus ja toimiva vuorovaikutus. Niiden päälle rakennetaan toimintatavat, vastuut ja lopulta aidosti kehittyvä ja menestyvä organisaatio. Talomalli auttaa hahmottamaan sitä, miten toimiva organisaatio rakentuu.

Tutustu talomallin sisältöön klikkaamalla talokuviota

Työskentely­menetelmät

Palveluidemme sisällöt on helppo omaksua ja ottaa käyttöön, sillä käytämme aina tarkoituksenmukaisia työskentelymenetelmiä valmennuksissa, ohjauksissa ja työpajoissa.

Asiantuntija käyttää taidokkaasti kysymystekniikoita. Kysymyksillä on tarkoitus avata ohjattavia näkemään erilaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

Työpajoissa hyödynnetään myös esimerkkejä ja tarinoita. Menetelmän ydinajatus on saada osallistujat pohtimaan itsensä ja työyhteisön toimintakulttuurin kannalta sitä, millaisessa tarinassa he haluavat olla mukana.

Tutkimuksista saatua tietoa tuodaan koulutuksissa esiin hyvin jäsenneltynä. Tuloksista keskustellaan ja ne linkitetään käytännön työhön.

Ratkaisukeskeisessä menetelmässä osallistujat luovat valmennusten sisällön ja asiantuntija luottaa siihen, että heiltä löytyy kyky ratkaista ongelmat. Näin osallistujissa saadaan vahvistettua onnistumisen kokemusta ja laajennettua ratkaisukeskeisyyttä.

Tarjoamme ajankohtaisista aiheista erilaisia luentoja ja koulutuksia.

Dialoginen vuorovaikutus on keskustelua, johon kaikki osallistujat voivat liittyä omine kokemuksineen ja näkökulmineen ja jossa he voivat rauhassa kuunnella toisiaan. Tällainen vuorovaikutus tuottaa oppimista ja luo kannustavan ilmapiirin.

Teemakeskeisessä työskentelytavassa käsitellään etukäteen sovittuja aiheita, jotka valikoituvat tarjouksen sisällön ja yhteisen suunnittelun perusteella. Ennakko- ja välitehtävien avulla osallistujien ajattelua suunnataan käsiteltävän teeman pohtimiseen.

Monet työpajoistamme haastavat työyhteisöä löytämään itse työn kipupisteet ja ratkaisut niihin. Työpajojen ja valmennusten fasilitointi ohjaa keskustelua ja toimintaa ratkaisukeskeisesti oikeaan suuntaan.

Työpajoissa ideoidaan, arvioidaan ideoiden toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutuksia sekä muotoillaan konkreettisia suunnitelmia. Menetelmä keskusteluttaa ja sitouttaa, mikä on selkeä etu.

Valmennuksissa on aina osallistava ja keskusteleva ote. Se avulla haastetaan osallistujia oivaltamaan keinot, joiden avulla parannetaan hyvinvointia, työtehoa ja tyytyväisyyttä.

Asiakkaidemme kommentteja palveluistamme

Miten voimme auttaa?

Lähtökohtana voi olla työyhteisön kehitystarpeet, ongelmat tai uuden suunnan etsiminen. Menestys kumpuaa aina hyvinvoivasta työyhteisöstä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Nimi
Olen kiinnostunut
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.