HYVINVOIMA

Toimiva ja tuloksellinen työyhteisö koostuu hyvinvoivista yksilöistä. Hyvinvoima on valmennuskonsepti, joka auttaa yksilöitä pääsemään hyvinvoinnin lähteille, kukin omalla tavallaan ja työyhteisön tuella.

Näin HYVINVOIMA™ auttaa yksilöä ja työyhteisöä

Yksilöön keskittyvä valmennus ohjaa terveellisiin elämäntapoihin ja tulokset näkyvät parempana jaksamisena työssä. Hyvinvoivat yksilöt tekevät hyvinvoivan ja tehokkaamman työyhteisön, jossa on mukavampi työskennellä.

palautuminen on olennainen osa hyvinvoima valmennusta

Palautuminen, työn hallinta ja työssäjaksaminen parantuvat

käsi sydämen päällä joka kuvastaa hyvinvoinnin merkitystä hyvinvoima valmennuksessa

Auttaa organisaatiota löytämään keinoja hyvinvoinnin edistämiseen

sydän pään sisällä joka kuvastaa terveyden merkitystä hyvinvoima valmennuksessa

Antaa keinoja fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen

Valmennusteemat

Ydinvalmennusteemamme ovat seuraavat, teema kuintenkin räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja voimme yhdessä pohtia juuri teille sopivan teeman valmennukseen.

Valmennus auttaa sinua löytämään keinoja arkiaktiivisuuden lisäämiseen, tauottamisen ja arjenhallintaa. Pääset myös arvioimaan ja kehittämään ammattilaisten avulla liikunnan määrää arjessasi ja pohtimaan sitä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat energisyyteen työpäivän aikana.

Palautumisen optimointi -valmennuksen avulla opit palautumaan niin, että tunnet olosi energisemmäksi ja keskittyneemmäksi. Opit tehostamaan palautumista ja tunnistamaan sinua kuormittavat asiat.

Tietoisuustaidot-valmennuksessa opit psykologista joustavuutta. Olet vahvemmin läsnä, havainnoit tarkemmin ja mielesi on tyynempi. Taidot auttavat lisäämään luovuutta, positiivisia tuntemuksia ja vahvistavat sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa.

Valmennuksessa opit, miten ravinto vaikuttaa jaksamiseen, miten voit arvioida energiansaantiasi. Opit innostumaan hyvästä perusruuasta ja tiedät, miten arjen valinnat ravinnossa vaikuttavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

Resilienssi -työpaja auttaa vahvistamaan psyykkistä palautumiskykyä eli resilienssiä. Opit tunnistamaan kuormittavia tekijöitä ja sitä, miten voit hyödyntää voimavarojasi paremmin arjessasi.

Stressinhallinnan valmennus kehittää itsereflektoinnin taitoja ja tukee henkisen suorituskyvyn kasvua. Valmennuksessa pääset pohtimaan mitkä asiat vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi ja mitä voit tehdä hyvinvointisi parantamiseksi. Opit myös tunnistamaan stressin oireet paremmin.

Valmennus auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi. Opit motivaation parantamisesta ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä, mikä auttaa tekemään työstäsi innostavampaa.
Vahvuuksien tunnistamisessa voidaan käyttää VOIMAKEHÄ® -ohjauskonseptia.

Arvot -valmennuksessa opit miten voit elää arvojen mukaan, mikä tuo tyytyväisyyttä ja hyvinvointia elämään. Työpajassa tunnistetaan omat arvot, annetaan vinkkejä arvopohjaisiin valintoihin ja päätöksiin arjessa.

Valmennus opettaa sinua johtamaan paremmin itseäsi ja työtäsi. Opit hallitsemaan työtäsi paremmin, kun tunnistat mitkä asiat vievät aikaa ja miten taltutat aikavarkaat. Paremmalla työpäivän rytmittämisellä saat tehokkuuttaa ja mielekkyyttä työhösi.

Kun opit selkeyttämään omia toiveitasi ja unelmiasi, opit samalla tuntemaan itsesi paremmin, oivallat unelmien merkityksen elämän suunnannäyttäjänä ja tiimihengen rakentajana. Työpajassa tutkitaan omaa elämää unelmakartan rakentamisen kautta.

Hyvien tunnetaitojen avulla opit hallitsemaan itseäsi ja toimimaan paremmin erilaisissa tilanteissa. Valmennus opettaa havaitsemaan, ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita. Opit myös ilmaisemaan tunteita sopivalla tavalla tilanteeseen nähden.

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvoima on valmennus, joka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja saa työyhteisön tukemaan yksilöitä siinä.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Hyvinvoiman keskiössä on on yksilön henkilökohtainen kehitys. Valmennus kattaa kaikki hyvinvoinnin osa-alueet liikunnasta ravintoon ja palautumiseen sekä henkiseen hyvinvointiin.

työnohjaus auttaa oivaltamaan ja johtamaan itseään

Auttaa oivaltamaan

Valmennus auttaa jokaista oivaltamaan oikeat ratkaisut hyvinvoinnin parantamiseen omista lähtökohdista. Oivaltamisen kautta löytyvät ratkaisut, joihin on helppo sitoutua.

hyvinvoima valmennuksen oppimismenetelmät

Toimivat oppimismenetelmät

Teemoihin räätälöidyt monipuoliset menetelmät vaihtelevat draamasta valmennukseen ja keskusteluun. Ne auttavat luennointia tehokkaammin pysyvien muutosten saavuttamisessa.

Tahdon kuulla lisää

Haluaisitteko tekin lisää hyvinvoimaa?

Suunnitellaanko juuri teille sopiva Hyvinvoima-valmennus? Ota yhteyttä.


Nimi
Olen kiinnostunut
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.