TIIMIVOIMA

TIIMIVOIMA™ -valmennus auttaa näkemään toiminnan ison kuvan ja ymmärtämään omaa toimintaa yhteisen päämäärän tavoittelussa.

Selkeyttä tiimin toimintaan

Tiimivoima on valmennus, joka selkeyttää työelämää. Se auttaa henkilöstöä löytämään itse parhaat ratkaisut työn selkeyttämiseen, tehostamiseen ja työhyvinvointiin psykologisesti turvallisessa ympäristössä.

tiimivoima valmennuksessa selkeytyy yhteinen tavoite

Tiimin tavoite selkeytyy

Tiimin potentiaali tulee paremmin käyttöön

Työyhteisötaidot kehittyvät

Hyvinvoiva ja tuottava tiimi

TIIMIVOIMA™ -valmennus kirkastaa tavoitteita, parantaa vuorovaikutusta ja auttaa luomaan turvallisen ilmapiirin.

Onko tavoite ja merkitys hukassa?

Työpajoissa kirkastetaan yhteisiä tavoitteita, luodaan työlle merkitystä ja autetaan selkeyttämään rooleja.

Onko keskustelu ja tiedonkulku jumissa?

Valmennuksessa opitaan ymmärtämään vuorovaikutuksen, tiedonkulun ja myönteisen palautteen merkitys tiimityön kehittymisessä.

Eikö esihenkilötyö toimi?

Valmennuksessa vahvistetaan luottamusta ja psykologista turvallisuutta.

Työpajojen teemat – mitä teemme, miksi teemme

Työpajassa pohditaan yhdessä tavoitteita ja päämääriä sekä niiden merkityksellisyyttä. Lisäksi pohditaan, mitä itse kukin voi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi.

Työpajassa luodaan ymmärrystä keskustelukulttuurin ja tiedonkulun merkityksestä, täsmennetään vastuita. Lisäksi mietitään keinoja niiden parantamiseen.

Työpajassa opetellaan luomaan työyhteisöön psykologisesti turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokainen voi käyttää energiansa työhön.

Miten ollaan aidosti läsnä ja arvostavasti vuorovaikutuksessa? Työpajassa käydään myös läpi myönteisen tunnekulttuurin merkitystä tuottavuuteen, hyvinvointiin ja motivaatioon.

Työpajassa opetellaan antamaan ja saamaan palautetta myönteisellä tavalla ja luodaan ymmärrystä asian merkityksestä työyhteisön kehittymisen näkökulmasta.

Työpajassa on tarjolla käytännön työkaluja ratkaisukeskeisyyden kehittämiseksi. Se lisää mm. onnistumisen kokemusta, yhdessä oppimista ja myönteistä tunnekulttuuria.

Miten vahvistetaan myönteisiä käytänteitä, esihenkilön ja tiimin vastuita ja rooleja sekä opetellaan uudistamaan toimintakulttuuria.

Työpajassa opitaan tiedostamaan motivaation eri osa-alueet, merkitys ja motivaation hyödyntäminen työn imun ja hyvinvoinnin edistäjänä.

kaksi naista lukemassa lehteä kahvikuppien äärellä

Haluaisitteko tekin lisää tiimivoimaa?

Suunnitellaanko juuri teille sopiva Tiimivoima-valmennus? Ota yhteyttä.


Nimi
Olen kiinnostunut
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.