Isoissa muutoksissa esimiehet tarvitsevat tukea
11.10.2018

Maria Puotiniemi POP muutoksen tuki

Isoissa muutoksissa esimiehet tarvitsevat tukea

Valmennustrio selvitti yhdessä POP muutoksen tuki -hankkeen kanssa, minkälaista tukea esimiehet tarvitsevat tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen.

POP muutoksen tuki on Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke. Hankkeen rahoitus koostuu ESR-rahoituksesta sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin että Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusosuuksista. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että organisaatioiden johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, yhtenäistä ja ajan tasalla olevaa tietoa maakunta- ja soteuudistuksen lähtökohdista, tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista.

Hanke järjestää muutostilannetta tukevia koulutuksia, joiden avulla edistetään muutoksen läpiviemistä, kehitetään henkilöstön osaamista ja lisätään valmiutta siirtyä uuteen maakuntaan. ”Jo yksin Pohjois-Pohjanmaalla maakunta- ja soteuudistus koskettaa 46 eri organisaatiota. POP muutoksen tuki -hankkeessa on mukana henkilöitä kaikista näistä organisaatioista”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Maria Puotiniemi.

Kilpailutus kyselyn toteuttamisesta

Pohjois-Pohjanmaalla uudistus koskee noin 20 000 ihmisen työtä. ”Uudistus merkitsee muutoksia monen työhön. Hankkeessa välitämme tietoa ja järjestämme uudistusta ja erityisesti esimiestyötä koskevia koulutuksia ja valmennuksia. Keskeisiä sisältöjä koulutuksissamme ovat muutosjohtaminen, esimiestyön kehittäminen, työhyvinvoinnin parantaminen sekä asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen”, Maria kertoo.

Valmennustrion ja hankkeen yhteistyö alkoi julkisen kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksessa hanke haki tekijää esimiehille suunnatulle kyselylle, jonka tarkoituksena oli selvittää, minkälaista tukea esimiehet itse asiassa tarvitsevat eniten. ”Valmennustrio täytti kaikki edellytykset, mitä kilpailutuksessa esitettiin palveluntuottajalle. Heillä oli kokemusta esimiestyön kehittämisestä ja muutosprosessin onnistuneesta läpiviemisestä. Heidän asiantuntemuksensa antoi hyvän tuen kyselyn sisällön rakentamiseen ja tulosten analysointiin”, Maria toteaa.

Keskiössä esimiestyö

Kyselyn avulla saimme konkreettista tietoa esimiesten muutostuen tarpeista.

Kysely ja siihen liittyvä työpaja toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018. ”On tärkeää, että näin suuressa muutostilanteessa esimiehet tulevat kuulluksi. Saimme kyselystä konkreettista tietoa esimiesten muutostuen tarpeista. Tätä tietoa olemme pystyneet hyödyntämään hankkeen toiminnan ja koulutusten sisällön suunnittelussa”, Maria jatkaa.

Valmennustrion puolelta työssä olivat mukana Virpi Ilmakangas ja Jaana Turunen. Hankkeen osalta kyselyn toteuttamista koskevassa työryhmässä oli mukana edustajia yhdestätoista eri organisaatiosta Pohjois-Pohjanmaalta. Kyselyn sisällön hanke suunnitteli yhteistyössä Valmennustrion kanssa. Kyselyn jälkeen Valmennustrio järjesti työpajan, jossa kyselyn tulokset käytiin läpi yhdessä työryhmän kanssa. Tulosten analysoinnin lisäksi työpajassa mietittiin myös jatkotoimenpiteitä. ”Kyselystä saimme hyviä eväitä hankkeemme toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä sisällön kohdentamiseen oikeisiin asioihin. Kyselyn perusteella esimiehet tarvitsevat eniten tietoa sekä tukea arjen esimiestyön kehittämiseen”, Maria tiivistää.

”Yhteistyö Valmennustrion kanssa sujui erittäin hyvin, vaikka aikataulu oli todella tiukka. Kaikki saatiin kuitenkin tehtyä suunnitelmien mukaisesti niissä aikatauluissa, mitkä oli alunperin asetettu”, Maria muistelee. Hän suosittelee yhteistyötä Valmennustrion kanssa erityisesti kaikille sellaisille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet arjen työhyvinvoinnin ja esimies/tiimityön kehittämisestä.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis

Haastattelun lisäksi artikkelissa on käytetty lähteenä hankkeen verkkosivustoa: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/