Esihenkilön vuorovaikutus: 5 vinkkiä aitoon kohtaamiseen
22.5.2023

Esihenkilön vuorovaikutus: 5 vinkkiä aitoon kohtaamiseen

 

Esihenkilön ja työntekijän välisessä suhteessa keskeistä ovat arvostavan vuorovaikutuksen tavat sekä läsnäolon merkitys. Esihenkilötyössä iso osa päivittäistyöstä onkin viestintää ja työntekijöille tiedottamista erilaisista asioista. Useimmille työntekijöille riittävän viestinnän lisäksi on tärkeää, että esihenkilö kohtaa hänet aidosti, ilman kiirettä ja keskittyen ymmärtämään mitä hänellä on sanottavaa. Yksi ihmisen psykologinen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi. Alla on lueteltuna viisi vinkkiä aitoon kohtaamiseen.

 

Aidon kohtaamisen 5 koota:

 

  1. Kunnioitus: Hyväksy tilanne ja johdettavasi sellaisenaan kuin hän on. Kunnioita häntä sekä ihmisenä, että hänen ajatuksiaan ja valintojaan.
  2. Kuunteleminen: Kuuntele ja kuule aidosti mitä johdettavalla on kerrottavanaan. Anna tilaa hänen puheelleen ja ajatuksilleen.
  3. Keskittyminen: Ole läsnä ja anna kaikki huomiosi toiselle. Ole tietoinen ja havainnoi tilannetta.
  4. Kysyminen: Kysy hyviä kysymyksiä, jotka auttavat löytämään uusia mahdollisuuksia, näkökulmia ja ratkaisuja tai ymmärtääksesi itse tilannetta paremmin.
  5. Kannustaminen: Anna positiivista palautetta ja osoita mikä johdettavan tavassa toimia on hyvää ja eteenpäin vievää.

 

Lähde: Muokattu Lonka, K., Oivaltava oppiminen, 2015

 

Voit pohtia millä tasolla oma kuuntelusi on ollut, kun pohdit viimeaikaisia keskusteluitasi seuraavien kysymysten kautta:
  • Kuinka hyvin onnistuit keskittymään ja kuuntelemaan toisen näkökulmaa ja asiaa?
  • Olitko läsnä ja annoitko huomioisi toiselle?
  • Millaisia kysymyksiä esitit?
  • Annoitko itselle ja toiselle aikaa ja tilaa muodostaa mielikuvan toisen tarkoituksesta?

 

Vuorovaikutus ja viestintä

 

Riittävä vuorovaikutus tulisi nähdä moniulotteisena asiana, jossa jopa 70 % on muutakin kuin sanallista viestintää, kuten eleitä ja ilmeitä. Oikeanlainen vuorovaikutus vaatii kykyä osata asettua toisen asemaan eli samaistua toisen tunteille ja tarpeille. Tässä korostuvat esihenkilön empatiataidot. Viestinnässä on myös oleellista kysyä omalta tiimiltä, mistä asioista he kaipaavat tietoa, kuinka paljon ja missä kanavassa. Usein heillä on asiantuntijoina selkeä näkemys siitä, mistä he erityisesti tarvitsevat tietoa, milloinkin. Yhteisissä palavereissa on hyvä tilaisuus keskustella, onhan kaikki ymmärtänyt asian oikealla tavalla. Jos työntekijät kokevat, että viestintä ja tiedottaminen jäävät usein vähäiseksi, on esihenkilön hyvä lisätä tiimin vuosikelloon mistä asioista olisi hyvä viestiä ja milloin.

 

 

Susanna Vesterlund

Työyhteisövalmentaja

 

Hyvä johtaja -palvelumme tarjoaa eväitä vuorovaikutteiseen ja valmentavaan johtamiseen. Tutustu palveluun tästä.

Susanna Vesterlund

Työyhteisövalmentaja