Miksi työyhteisöjen kehittäminen on kannattavaa
16.10.2016

Miksi työyhteisöjen kehittäminen on kannattavaa

Työyhteisöjen systemaattinen kehittäminen on taloudellisesti kannattavaa. Blogissani avaan, mistä kannattava työyhteisö syntyy.

 

Mistä kehittämistyön tulokset syntyvät

 

Kannattavan työyhteisön lähtökohtana on systemaattinen kehittämistyö. Kehittämistyö lähtee liikkeelle siitä, että otetaan henkilöstön hiljainen tieto käyttöön kysymällä heidän mielipiteensä kehittämistarpeista. Tärkeintä on saada tieto, mitä kehitettävää on johtamisessa, esimiestyössä, toimintakulttuurissa ja prosesseissa. Kun henkilöstö tulee kuulluksi ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, myös motivaatio työntekoon kasvaa. Käytännössä olen todennut, että taloudellinen tulos syntyy henkilöstön avulla. Henkilöstö on organisaation merkittävin tuotantotekijä.

Kun henkilöstö tulee kuulluksi ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, myös motivaatio työntekoon kasvaa.

 

Miksi kehittäminen on usein haastavaa

 

Keskimäärin vain noin 20 % organisaation yksiköistä kykenee omatoimisesti kehittämään toimintaansa ja 80 % ei siihen pysty tai tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan tukea. Tämä selittyy sillä, että esimiehillä on valmiuksia toteuttaa työtehtäväänsä, mutta toiminnan kehittämiseen ei ole tarpeeksi ammattitaitoa. Lisäksi kiire aiheuttaa sen, että mihinkään ylimääräiseen ei ole aikaa. Silti organisaatioissa on aikaa virheiden tekemiseen, etsimiseen, sähläämiseen ja omien asioiden hoitamiseen.

Esimiehillä on valmiuksia toteuttaa työtehtäväänsä, mutta toiminnan kehittämiseen ei ole tarpeeksi ammattitaitoa.

 

Kehittämisellä saadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja liikevaihdon kasvua

 

Systemaattisella kehittämisellä on mahdollista saavuttaa kannattava työyhteisö ja merkittävä tuloksen parantuminen. Tuloksen parantuminen näkyy konkreettisissa liiketoiminnan luvuissa mm. myynti ja tulos kasvaa sekä henkilöstöön käytetyn euron tuotto paranee. Myös sairauspoissaolot ja haitallinen työntekijöiden vaihtuvuus vähenevät sekä tehollinen ja laskutettava työaika kasvaa.

Systemaattisella kehittämisellä on mahdollista saavuttaa merkittävä tuloksen parantuminen.

Seuraavassa blogissa kerron, miten kehittäminen toteutetaan ja se tehdään systemaattisesti ja tehokkaasti.

 

 

Virpi Ilmakangas

 

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -kehittämisohjelma auttaa luomaan työyhteisöön systemaattisen kehittämisen mallin ja onnistumaan muutosten pyörteissä.  Tutustu Valmennustrion kehittämisohjelmiin täällä.