Tunnistatko oman kommunikointitapasi ja sen, miten se vaikuttaa ihmissuhteisiisi?
20.1.2020

Tunnistatko oman kommunikointitapasi ja sen, miten se vaikuttaa ihmissuhteisiisi?

Vuorovaikutusta tapahtuu monella tasolla: puhuttuina sanoina, äänen tuottamisena, kehon kielellä, ajatuksilla ja tunteilla. Jos näiden välillä on ristiriita, mitä uskomme? Aitoon myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ei riitä, että puhumme positiivisesti, vaan puheen takana myös ajattelun ja tunteiden pitää olla linjassa.

Tapa olla vuorovaikutuksessa on yksilöllistä, ja se myös vaihtelee yksilöittäin elämäntilanteen mukaan. Väsyneenä ja huonotuulisena lipsahdamme helpommin syyttelyn puolelle kuin energisenä ja hyväntuulisena. Myös se, kenen kanssa olemme vuorovaikutuksessa, vaikuttaa omaan toimintaamme. Jos toinen osapuoli toimii hyökkäävästi, on huomattavasti vaikeampaa pysyä neutraalina ja ratkaisukeskeisenä verrattuna tilanteeseen, jossa molemmilla osapuolilla on halu yhteisen näkemyksen löytämiseen. Vastuu omasta vuorovaikutuksesta on kuitenkin aina meillä itsellämme, emmekä voi selittää huonoa vuorovaikutusta huonolla fiiliksellä tai toisen käyttäytymisellä.

Oletko sinä vuorovaikutuksessa hyökkäävä, vetäytyvä vai tasa-arvoinen ja arvostava? Millaisissa tilanteissa tai keiden kanssa huomaat kommunikointisi olevan hyökkäävää tai vetäytyvää? Miten saat niissä tilanteissa muutettua vuorovaikutusta tasa-arvoisemmaksi?

Organisaatioon mahtuu erilaisia tapoja olla vuorovaikutuksessa, ja toiset niistä vievät toimintaa paremmin eteenpäin. Voimme siis omalla vuorovaikutuksellamme vahvistaa tiimin ja organisaation kehittymistä haluamaamme suuntaan.

Tarkkailemalla omaa ja tiimin tapaa olla vuorovaikutuksessa haastavissa tilanteissa, saamme paljon tietoa vuorovaikutuksen tasosta tiimin sisällä. Erityisesti muutoksissa henkilöstö joutuu epämukavuusalueelle, ja vuorovaikutustaidot korostuvat.

Milloin olette viimeksi työpaikallanne pysähtyneet näiden asioiden äärelle?