Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä
2.5.2023

Vahvuuksien hyödyntäminen työelämässä

 

Tiesitkö, että työntekijä, jonka esihenkilö tunnistaa tämän vahvuudet ja joka voi työssään hyödyntää vahvuuksiaan, kukoistaa 18 kertaa muita todennäköisemmin? Vahvuuksien tunnistamisessa voi käyttää apuna erilaisia listoja ja testejä, joiden avulla omia ja muiden vahvuuksia on helpompi sanoittaa.

Vahvuudet eivät löydy vain perinteisistä oppiaineista, vaan monenlaisia taidoista, kyvyistä sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Osaamme usein kertoa, missä asioissa emme ole hyviä, mutta omien vahvuuksien spontaani luetteleminen saattaa olla haastavampaa. Toisaalta jotkut vahvuudet voivat olla meille niin luontaisia, että emme kiinnitä niihin huomioita, tai pidä niitä mitenkään erityisinä. On hyvä kuitenkin muistaa, että mikään ominaisuus tai luonteenpiirre ei ole yksipuolisesti hyvä tai huono, vaan kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan tehokkaissa tiimeissä ja työelämän monimutkaistuvien ongelmien ratkaisemisessa.

 

Mistä tunnistaa omat vahvuudet -vinkkilista

 

  • Tunnet omistavasi vahvuuden.
  • Ajattelet, että tämä tuntuu todella minulta.
  • Sinulla on vahva innostuksen tunne, kun käytät vahvuuttasi.
  • Oppiminen tapahtuu nopeasti vahvuutesi avulla.
  • Opit jatkuvasti uusia tapoja käyttää vahvuuttasi.
  • Vahvuus kutsuu sinua käyttämään sitä yhä uudelleen.
  • Vahvuuden käyttäminen ei kuluta energiaa vaan päinvastoin tuo sitä lisää.
  • Sinulla on sisäinen motivaatio vahvuutesi käyttämiseen.
  • Sinulla on luovuutta ja halua käyttää vahvuuttasi tärkeissä tehtävissä, ja menestyt niissä sen avulla.

Kyseessä on psykologi Martin Seligmanin luoma lista, jonka avulla voit tunnistaa omat ydinvahvuutesi. Lähde: Johda merkitystä – Tapio Aaltonen, Pirjo Ahonen & Jaakko Sahimaa (Alma Talent 2020)

 

Esihenkilö, tunnista tiimisi vahvuudet

 

Esihenkilönä voit pohtia omien työntekijöidesi vahvuuksia ja tuoda niitä esille esimerkiksi kehityskeskustelussa. On myös hyvä pohtia yhdessä, miten työntekijä pääsee parhaiten hyödyntämään vahvuuksiaan omassa työtehtävässään. Tiimissä, jossa kaikkien vahvuuksista puhutaan avoimesti, ymmärretään usein paremmin muiden tapaa työskennellä. Vahvuuksien hyödyntäminen on myös yhteydessä tiimin korkeampaan suorituskykyyn sekä muutoskyvykkyyteen.

Voit harjoitella työntekijöidesi vahvuuksien tunnistamista seuraavasti. Valitse yksi johdettavasi, jota mietit ja kirjoita hänestä nyt ylös viisi myönteistä adjektiivia. Näytä kirjoittamasi tai kerro hänelle ne ääneen tällä viikolla. Vahvuuksien tunnistamisen sekä niistä ääneen puhumisen avulla pystytään lisäämään työn imua sekä motivaatiota oppia ja kehittyä.

 

Susanna Vesterlund

Työyhteisövalmentaja

 

Hyvä johtaja -palvelumme tarjoaa eväitä omien sekä muiden vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen työyhteisössä. Tutustu palveluun tästä.