Valmentava esihenkilö
18.4.2023

Valmentava esihenkilö

Työelämän murros ja uusi sukupolvi työelämässä

 

Viime vuosina on puhuttu paljon työelämän murroksesta. Jatkuvat muutokset työelämässä tuovat kehittämistarpeita ja työympäristön muuttuessa tarvitaan uudenlaista johtamista. Muutostilanteissa yhteisöllisyys on tärkeässä asemassa ja sen syntyminen ja säilyttäminen vaatii paljon aktiivista vuorovaikutusta, yhteistä ideointia ja kokeilua. Isoissa muutoksissa täytyy kuitenkin muistaa jokaisen työntekijän ja esihenkilön vastuu omista vuorovaikutustaidoista. On tärkeää uskaltaa itse pohtia ja kannustaa tiimiä pohtimaan vuorovaikutusta uudella tavalla, jossa ollaan aidosti läsnä ja kuunnellaan, osallistetaan kaikkia ja annetaan tilaa virheille. Virheet salliva työyhteisö luo luottamuksellisen ilmapiirin, jossa uskalletaan kysyä apua ja tukea muilta.

 

Nähdään, että Z-sukupolvi on ollut yksi työelämän murroksen käynnistäjä ja on luomassa parempaa ja tasapainoisempaa työelämää. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä 27 prosenttia maailman työvoimasta on Z-sukupolvea eli vuosina 1996–2012 syntyneitä. Hyvä työ uuden sukupolven näkökulmasta on ymmärrettävää, hallittavaa ja merkityksellistä. Uudelle sukupolvelle oman osaamisen kartuttaminen on keino ja mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia. Heille on tärkeää, että työssä viihtyy ja on tunne, että hallistee sen mitä tekee. Työn murros sekä uusien sukupolvien siirtyminen työelämään haastavat johtamistyylejä ja vaatii johtamistapojen tarkastelua ja päivittämistä.

 

Valmentava johtajuus

 

Yksi vuorovaikutukseen perustuva johtamistyyli on valmentava johtajuus. Valmentava johtajuus on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa johdettavien ja koko työyhteisön kehittymiseen. Valmentava esihenkilö auttaa tiimiä muodostamaan yhteisen myönteisen tulevaisuudenkuvan ja johtaa tiimiä kulkemaan siihen suuntaan. Valmentava johtajuus on myös myönteisen tunnekulttuurin johtamista. Valmentava esihenkilö saa yhteistyössä tiimin kanssa luotua vahvaa myötäintoa ja iloa työyhteisöön. Valmentava johtaja myös haastaa positiivisesti yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

 

Tunnistatko tekeväsi seuraavia valmentavan esihenkilötyön tehtäviä tällä hetkellä omassa esihenkilötyössäsi?

  • Kysyy kysymyksiä
  • On läsnä ja kuuntelee
  • Asettaa tavoitteita yhdessä johdettaviensa kanssa
  • Tukee unelmien ja tavoitteiden toteutumista
  • Mahdollistaa päämäärien saavuttamisen
  • Tukee toisia menestymään
  • Kasvattaa toisista onnistujia
  • Keskittyy yksilöiden vahvuuksiin
  • Ryhmäyttää ja hitsaa tiimin yhteen

 

Susanna Vesterlund
Työyhteisövalmentaja

 

Hyvä johtaja -palvelumme tarjoaa eväitä vuorovaikutteiseen ja valmentavaan johtamiseen. Tutustu palveluun tästä.

 

Susanna Vesterlund

Työyhteisövalmentaja