Valmennuksesta varmuutta esimiestyöhön
25.9.2018

Stockmann

Valmennuksesta varmuutta esimiestyöhön

Stockmann konsernin valokuvausstudion esimiehet saivat työkaluja arjen esimiestyöhön Valmennustrion valmennuksesta.

Stockmannin konsernin alla toimiva valokuvausstudio päätyi Valmennustrion esimiesvalmennukseen hyvin yllättävää reittiä: eräs työntekijöistä oli nimittäin voittanut alkusysäyksen valmennukseen messuilta! Katri Nickels, Head of Digital Stores and Services, kertoo, että messujen arpajaisvoitto tuli Stockmannilla kuitenkin hyvään käyttöön. ”Halusimme kohdentaa valmennuksen valokuvausstudion esimiehillemme. Osa heistä oli kokeneempia, mutta osa vielä suhteellisen tuoreita esimiehiä. Valmennuksen avulla halusimme tuoda lisää varmuutta esimiesten työhön ja päätöksentekoon”, hän kertoo.

Stockmannin valokuvausstudiossa työskentelee yhteensä 30 hengen tiimi, jossa on kolme tiimiesimiestä. Jokaisella esimiehellä on suurin piirtein yhtä suuret tiimit. Tiimit on jaettu tehtäväaluettain koordinaattoreihin, tekstin tuotantoon ja valokuvauspuolen ammattilaisiin. Esimiesvalmennuksen suunnittelu Valmennustrion kanssa aloitettiin loppuvuodesta 2017. Valmennuskokonaisuus saatiin päätökseen ennen juhannusta 2018.

Tiimin tarpeisiin räätälöityä valmennusta

Valmennuksen aluksi Valmennustrio toteutti valokuvausstudion tiimien jäsenille kyselyn, jonka avulla kartoitettiin esimiestyöskentelyn lähtötilannetta. Kyselyn tuloksista Valmennustrio sai hyvät lähtökohdat valmennuksen räätälöinnille Stockmannin tarpeisiin ja löysi juuri ne asiat, joihin kannatti pureutua valmennettavien esimiesten kanssa.

Valmennukseen sisältyi yhteensä kolme puolen päivän valmennustilaisuutta ja yksi päätöstilaisuus, jossa kerrattiin ja vedettiin yhteen valmennuksen sisältöä. ”Valmennus tuntui tehokkaalta, mutta samalla myös mukavan yksityiseltä ryhmämme pienen koon takia”, kertoo valmennuksessa mukana ollut Team Leader Sanna-Mari Jormanainen. Jokaisella valmennuskerralla oli oma teemansa. Valmennustrion yritysvalmentaja Merja Takamäki johdatti ensin valmennettavat alustuksellaan aiheeseen, jonka jälkeen aiheesta keskusteltiin yhdessä. ”Paneuduimme muun muassa itsensä johtamiseen, tunteiden johtamiseen, ajanhallintaan ja kehittämissuunnitelmiin”, Sanna-Mari muistelee.

Apua arjen työhön

Valmennuksesta saimme käytännön apua arjen kiireiseen työhön.

Valmennuksesta Stockmannin valokuvausstudion tiimiesimiehet saivat konkreettista apua ja neuvoja muun muassa ajanhallintaan. ”Opimme tunnistamaan oman työmme aikavarkaita ja sitä, miten työpäivän aikana esille tulevia impulsseja pitäisi käsitellä. Kaikkiin asioihin ei kannata lähteä saman tien mukaan, vaan pitäisi tehdä ensin kesken olevat asiat loppuun ja kirjata nämä uudet impulssit omalle impulssilistalleen. Priorisointi on erittäin tärkeää”, Sanna-Mari kertoo valmennuksesta saamistaan neuvoista. Sekä Katrille että Sanna-Marille jäi Merjasta erittäin osaava mielikuva: ”Merja on asiantunteva ja empaattinen yritysvalmentaja. Hän pystyi omalla olemuksellaan ja tyylillään luomaan luotettavan ilmapiirin, jossa meidän kaikkien valmennettavien oli helppo keskustella”, Sanna-Mari kertoo.
Sekä Katrin että Sanna-Marin mielestä valmennus sopii erityisesti työssään aloitteleville esimiehille. ”Palautteen oikea antaminen, itsensä johtaminen ja pririsointi ovat hyviä työkaluja ja antavat varmuutta esimiestyöhön”, he molemmat toteavat.

Haastattelija: Anne Peltola / Design Inspis