10 tapaa tuhota dialogi – tai vahvistaa sitä
9.3.2020

10 tapaa tuhota dialogi – tai vahvistaa sitä

Dialogi, eli asioiden yhdessä pohtiminen, voidaan määritellä keskusteluksi, joka tähtää ymmärryksen lisääntymiseen käsiteltävistä asioista, toisista ihmisistä ja omasta itsestä. Se on parhaimmillaan kuuntelua, ongelmanratkaisua, yhdessä ajattelua ja oppimista. Kuuntelemalla ja pyrkimällä ymmärtämään toisten näkemyksiä ihminen on mukana prosessissa, jossa hän kehittyy itse. Dialogin lähtökohtana on aina osapuolten keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvo.

Teoriassa dialogi on helppoa mutta käytännössä usein pirun paljon vaikeampaa. Tein osittain humoristisenkin listan keinoista, joilla dialogista keskustelua voi heikentää tai parantaa. Löydätkö niistä itsellesi tuttuja tapoja toimia?

10 tapaa tuhota dialogi

 1. Ole poissa oleva. Räplää kännykkääsi ja konettasi. Mieti kaikkea muuta kuin keskustelun aihetta.
 2. Keskeytä toisen puhe mahdollisimman usein ja pidä pitkiä yksinpuheluita.
 3. Vetäydy keskustelusta äläkä kerro omia ajatuksiasi.
 4. Vastusta ja ole eri mieltä joka asiasta jo ihan periaatteestakin. Tyrmää uudet ideat heti alkuunsa.
 5. Yritä saada muut tajuamaan, että sinä olet oikeassa ja he ovat väärässä. Älä vaihda näkökulmaa tai mielipidettäsi missään vaiheessa.
 6. Rönsyile aiheesta tai jaarittele loputtomiin. Hankaloita tarkoituksella aiheessa ja aikataulussa pysymistä.
 7. Kiirehdi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päätöksiä ja vaadi toimintaa.
 8. Kerro tietäväsi asiat paremmin kuin muut. Voit korottaa itsesi korostamalla titteliä tai kokemuksiasi.
 9. Vie huomio itseesi vetämällä aina välillä kunnon tunteenpurkaukset kehiin.
 10. Keksi mahdollisimman paljon selityksiä sille, miksi asiat eivät tule onnistumaan. Tunnelmaa voi nostattaa myös valittamalla joka asiasta.

10 tapaa vahvistaa dialogia

 1. Ole läsnä. Keskity toiseen henkilöön ja keskusteltavaan aiheeseen.
 2. Kuuntele keskeytyksettä ja aktiivisesti toisen puhetta ja näkökulmia.
 3. Tuo omia ajatuksiasi rakentavasti esiin.
 4. Kysy hyviä kysymyksiä mahdollistaaksesi toisen ymmärtämisen ja ajattelun syventymisen.
 5. Katso asiaa uteliaasti eri näkökulmista ja laajenna omaa ajatteluasi.
 6. Tuo oleelliset ja asiaan liittyvät ajatuksesi ja huomiosi esiin.
 7. Anna riittävästi tilaa keskustelulle ja pidä dialoginen keskustelu ja päätöksenteko erillään.
 8. Asetu samalle tasolla muiden kanssa ja arvosta kaikkien mielipiteitä.
 9. Pidä huomio keskusteltavassa asiassa ja käsittele omat tunteesi erikseen niitä kuitenkaan torjumatta.
 10. Kannusta ja pohdi erilaisia ratkaisuja positiivisessa hengessä.

Dialogiset taidot kehittyvät parhaiten itsereflektoinnin kautta. Tunnistatko itsessäsi erilaisia tapoja käydä keskusteluja? Mitkä tavat sinulla vievät keskustelua eteenpäin ja mitkä tyrehdyttävät sen alkuunsa? Kohteletko toisia tasa-arvoisesti vai nostatko itsesi heidän yläpuolelleen?

Asioiden vapaa ja ennakkoluuloton tutkiskelu yhdessä vaatii myös luottamusta. Kun ihminen luottaa toisiin ihmisiin, hän haluaa avata heille omia näkemyksiään. Keskustelu voi syventyä vain, jos osallistujat ovat valmiita ilmaisemaan näkemyksensä avoimesti ja altistamaan oman ajattelunsa toisten kuuntelijoiden vaikutukselle, vaikka ajatukset olisivatkin vielä keskeneräisiä. Jos luottamusta ei löydy, saattaa keskustelu jäädä kohteliaaksi ajatusten vaihdoksi, jolloin ajatukset eivät syvene tai intohimot liikahda.

Dialogi ei välttämättä johda harmoniaan tai erimielisyyksien katoamiseen vaan ymmärryksen laajenemiseen, uuden oppimiseen tai uusien ratkaisujen tuottamiseen.

Merja Takamäki
yritysvalmentaja
Valmennustrio

Valmennustrio järjestää syksyllä 2020 alkavan Itseohjautuvien tiimien rakentaminen valmentavalla esimiestoiminnalla -hankkeen. Itseohjautuva organisaatio toimii sujuvasti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. Itseohjautuvien tiimien yksi tärkeimmistä taidoista on yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joita taitoja harjoittelemme hankkeessa mukana olevien organisaatioiden tiimeissä