Myönteinen palautekulttuuri
8.10.2021

Myönteinen palautekulttuuri

Kirkon palvelukeskuksessa käynnistettiin alkuvuodesta 2021 itseohjautuvuuden ja valmentavan johtajuuden kehittämishanke. Hankkeessa lähdimme liikkeelle palautekulttuurin kehittämisestä arvioimalla työyhteisön palautteenantokulttuuria yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa.

Valmentajina lähdimme haastamaan ajattelua perinteisen palautteenantamisen ja vastaanottamisen lisäksi myös runsaamman vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen suuntaan. Miten luoda aito myönteinen tunneyhteys palautteen antamisen aikana? Miten antaa yksilöllistä ja merkityksellistä palautetta? Millaisesta palautteesta molemmat osapuolet voivat oppia ja oivaltaa asioita?

”Merkittävimmät ja kestävimmät palautteen vaikutukset syntyvät sitä kautta, että palautteen saaja ja antaja oppivat siitä jotain.”

Vuorovaikutteinen palautteen antaminen tukee parhaimmillaan yksilön itsereflektoinnin taitoja ja auttaa häntä kasvamaan kokonaisvaltaisesti. Kun palautteen antaminen tapahtuu dialogin keinoin, henkilöt oppivat yhdessä reflektoimaan omaa toimintaansa ja kaikki kokemukset muuttuvat oppimisen lähteeksi. Näin päästään sisäisen motivaation ja itsensä johtamisen äärelle.

Lue Merja Takamäen kirjoittama blogi kokonaisuudessaan Kevan sivuilta.

Keva tukee hanketta työelämän kehittämisrahalla.

Merja Takamäki
Työyhteisövalmentaja ja -kehittäjä 

Järjestämme itseohjautuvien tiimien rakentamista tukevia hankkeita, jossa organisaation johto, esihenkilöt ja osallistuva henkilöstö ovat vahvasti mukana yhdessä mahdollistamassa uudenlaisen toimintamallin rakentamista. Hankkeella tuetaan organisaatiota siirtymään itseohjautuvampaan toimintaan ja valmentavampaan esihenkilötyöhön.