Positiivinen haastaminen
6.2.2020

Positiivinen haastaminen

Positiivisessa haastamisessa on kyse toisen ihmisen kasvun ja kehittymisen tukemisesta. Haastaminen on myös kykyä nähdä ihmisissä kasvun mahdollisuuksia ja kykyä saada myös heidät itsensä näkemään nämä mahdollisuudet.

Haastaminen voi koskea monia asioita: ajattelua, ratkaisuja, toimintatapoja tai käyttäytymistä. Periaatteessa mikä tahansa ilmiö ihmisessä voi tarvita haastetuksi tulemista. Kyseessä voi olla yksittäinen hetki, johon ihminen kaipaa tukea nähdäkseen taas omat vahvuutensa ja kykynsä. Toisaalta kyse voi olla pitkäjänteisestä keskustelusta, jolla tähdätään syvempään kasvuun.

Mikä mahdollistaa positiivisen haastamisen?

 • luottamus ja kokemus siitä, että haastaja on minun puolellani
 • kuulluksi tuleminen ja arvostuksen kokemus
 • tunne siitä, että on ok olla keskeneräinen, olla eri mieltä tai epäonnistua
 • palaute, joka auttaa eteenpäin
 • keskustelut, jotka ruokkivat uteliaisuutta, uutta ajattelua ja oivalluksia
 • sisäinen motivaatio, merkityksellinen tavoite
 • psykologinen turvallisuus

Tarve ja tilanne ratkaisevat, minkä tyyppinen haastaminen on hyödyllistä. Positiivinen haastaminen ymmärretään usein keskusteluna, jossa tsempataan jonkin asian tekemiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen. Se voi kuitenkin olla myös ajatusten takana piilevien asioiden tutkimista tai asioiden syvällisempää tarkastelua. Haastaja voi myös positiivisesta haastaa toista hyväksymään tietyn tilanteen tai päästämään irti asioista, joihin tämä ei itse voi vaikuttaa. Välillä kaipaamme haastamista myös omiin uskomuksiin tai pelkoihin liittyen. Sen sijaan, että asiat pitäisi aina tehdä isommin, tehokkaammin tai paremmin, meidät voi myös haastaa toimimaan:

 • merkityksellisemmin
 • armollisemmin
 • arvojen mukaisemmin
 • fiksummin
 • kunnioittavammin
 • keskittyneemmin
 • läsnäolevammin
 • vähemmän
 • leikillisämmin.

Positiivinen haastaminen on parhaimmillaan oppimisdialogia, jossa kysytään rohkeita kysymyksiä. Nämä auttavat pohtimaan käsillä olevaa tilannetta eri näkökulmista ja avaamaan ajattelua. Voit myös kysyä suoraan, miten voisit parhaiten haastaa toista kasvamaan ja kehittymään. Vain kokemus ja itsetuntemus opettavat lopulta, missä omat mahdollisuuksiemme rajat menevät. Voimme kuitenkin tukea toisiamme tällä matkalla.

Millaista positiivista haastamista sinä kaipaisit ja keneltä voisit sitä saada?

Miten voisit kehittää omia positiivisen haastamisen taitojasi?

Miten sinä voisit auttaa johdettaviasi tai kollegoitasi prosessoimaan ajatuksiaan eteenpäin?

Merja Takamäki
Yritysvalmentaja
Valmennustrio

Valmennustrio järjestää syksyllä 2020 alkavan Itseohjautuvien tiimien rakentaminen valmentavalla esimiestoiminnalla -hankkeen. Itseohjautuva organisaatio toimii sujuvasti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. Itseohjautuvien tiimien yksi tärkeimmistä taidoista on yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joita taitoja harjoittelemme hankkeessa mukana olevien organisaatioiden tiimeissä.