Yhdessä kohti Dream teamia
21.2.2019

Yhdessä kohti Dream teamia

Valmennustrio toteutti Vaasan kaupungille 2017-2019 aikana 15 kuukauden mittaisen muutoksen tukihankkeen. Hankkeen aikana Vaasan kaupungin palveluasumisen henkilöstö ja esimiehet tarttuivat toimeen työhyvinvoinnin parantamiseksi. Yhdessä asioita pohtiessa ja kehittäessä henkilöstötyytyväisyys kasvoi ja sairauspoissaolot vähenivät.

Koko palveluasuminen eli kuusi palvelutaloa osallistui mukaan Dream team -hankkeeseen, jossa johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä tuettiin kohtaamaan muun muassa maakunta- ja sote-uudistuksen tuomia muutoksia sekä samalla kehittämään omaa toimintaansa.

– Tavoitteenamme näiden suurten muutosten keskellä oli tehdä yhdessä hyvinvoiva työyhteisö – Dream team. Esimerkiksi yhden mukana olleen palvelutalon konkreettisina toimenpiteinä oli lisätä me-henkeä ja luoda yhteisiä pelisääntöjä, parantaa työpaikan keskustelukulttuuria sekä lisätä tiimipalavereita, kertoo palveluasumisen johtaja Annika Ikkala-Västi.

Tavoitteenamme näiden suurten muutosten keskellä oli tehdä yhdessä hyvinvoiva työyhteisö – Dream team.

Ideoista iloa kaikille

Palveluasumisen henkilöstö ideoi reilun vuoden kestäneen hankkeen aikana satoja uusia kehittämisideoita, joista parhaimmat ideat otettiin käytäntöön. Toimivimmat ideat levisivät myös muihin palvelutaloihin, esimerkiksi Kaverimummo ja kaveripaappa -toiminta.

– Palvelutalo Krannilan Väinö-pienkodista lähteneen idean mukaisesti pienkodin asukkaat ja henkilöstö käyvät säännöllisesti vierailuilla toisissa pienkodeissa. Tällöin pienkotien henkilöstö tutustuu toisiinsa ja luontevaa yhteistyötä syntyy. Useat asukkaat ovat saaneet toiminnan myötä uusia ystäviä sekä nauttineet mukavasta yhdessäolosta uusien ja vanhojen tuttavusten kanssa, kuvailee Annika.

Hanketta ennen ja sen jälkeen toteutettiin palveluasumisen henkilöstölle henkilöstötutkimus. Tulosten perusteella henkilöstötyytyväisyys on kasvanut vuoden aikana 10 prosenttia, ja sairaspoissaolot ovat vähentyneet. Työpaikoilla oma-aloitteinen kokeilukulttuuri on henkilöstön mukaan lisääntynyt: puheista on tullut tekoja.

– Mahdollisuus osallistua aidosti työn kehittämiseen on lisännyt työn mielekkyyttä, motivaatiota ja työhyvinvointia, iloitsee Ikkala-Västi.

Mahdollisuus osallistua aidosti työn kehittämiseen on lisännyt työn mielekkyyttä, motivaatiota ja työhyvinvointia.

Opas onnistuneeseen muutokseen

Keväällä Valmennustrio ja KT Kuntatyönantajat julkaisevat hankkeesta syntyvän Onnistunut muutos -oppaan, josta työyhteisöt saavat toimivia vinkkejä ja inspiraatiota kehitystyöhön. Oppaassa esitellään muutostyökaluja, kehittämisideoita ja tarinoita myös Vaasan hankkeesta.

Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeen toteutti Valmennustrio Oy, johon osallistui Vaasan kaupungin lisäksi Kouvolan kaupunki, Imatran kaupunki, Lempäälän kunta, Inarin kunta, Iin kunta, Coronaria sekä HUS (vuonna 2017-2019). Rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto ja KEVA.

 

Artikkelin on kirjoittanut Eliina Salmela, Vaasan kaupungin viestintä