Yhteistyötaito on työyhteisössä  taidoista tärkeimpiä
12.1.2020

Yhteistyötaito on työyhteisössä taidoista tärkeimpiä

Yhteistyö on kykyä työskennellä yhdessä ja saada aikaan asioita, joihin kaikki osallistujat voivat olla tyytyväisiä. Yhteistyön tekemiseen kuuluu olennaisena osana keskustelu ja toisten kuuntelu, niin että jokaisella on mahdollisuus ilmaista itseään ja kertoa mielipiteitään sekä kokea tulevansa kuulluksi ja huomioon otetuksi. Yhteistyöhön liittyy vastavuoroisuus: antaminen ja saaminen, jokainen hyötyy yhteistyöstä ja on hyödyksi toisille. Yhteistyö on ollut ihmisten eloonjäämisen kannalta elintärkeää. Ilman yhteistyötä lajimme olisi jo tuhoutunut. Tarvitsemme toisia ihmisiä selviytymiseen. Yhteistyö on työyhteisöissä yksi tärkeimmistä taidoista. Se määrittää tiimin ja sen osallisten menestymisen. Mitä paremmin osaamme tehdä työtä yhdessä, sen paremmin menestymme.

Yhteistyö voi olla haastavaa

On helpompi ajatella yksin omalla logiikalla. Ajatukset kulkevat tuttua ja turvallista rataa. Silloin, kun kukaan ei kyseenalaista ajatuksiasi ja tekemisiäsi eikä sinun tarvitse perustella niitä kenellekään, on helpompi tuntea olevansa oikeassa. Toisten kanssa työskennellessä joutuu avaamaan mielipiteitään ja ajatuksiaan. Niitä saatetaan kyseenalaistaa ja joudut perustelemaan niitä. Voit joutua tyrmätyksi tai tulee tunne, että minä olen väärässä. Saattaa olla vaikea saada muut ymmärtämään näkökulmaasi ja toimimaan toiveidesi mukaisesti. Voi olla, että et osaa ilmaista niitä oikealla tavalla tai muut eivät pysähdy kuuntelemaan tai ymmärtämään.

Jos olet mukautuva ihminen, voi olla, että mukaudut helposti voimakkaampien mielipiteiden taakse, vaikka se ei tuntuisikaan oikealta. Mutta käytät sitä selviytymiskeinona välttääksesi konfliktin. Jos sinulla on hyökkäävä taipumus, pyrit voimakkaasti esittämään mielipiteesi, näkemään sen oikeana ja taivuttamaan muut tahtoosi keinolla, millä hyvänsä. Kanssasi voi olla vaikea neuvotella eri vaihtoehdoista. Saatat saada usein muut taipumaan tahtoosi, mutta todellista yhteistyötä ei tapahdu. Voi olla, että olet välttelevä luonne ja olet hiljaa, kun sinun pitäisi sanoa mielipiteesi. Annat muiden tehdä päätökset ja mieluummin vetäydyt tilanteista. Jälkeen päin saatat kuitenkin harmitella, ettet saanut vaikuttaa asiaan.

Vuorovaikutus ja tunnetaidot määrittävät yhteistyön tekemistä

Meidän luonteemme, temperamentti ja luomamme selviytymiskeinot haastaviin tilanteisiin vaikuttavat, miten toimimme muiden kanssa. Joillekin yhteistyö on useimmiten luontevaa ja helppoa, kun taas toisille se on haastavaa ja saa aikaan jatkuvasti konflikteja.

Kommunikointi on yhteistyön ytimessä. Miten osaamme kertoa toisille ajatuksiamme, toiveita ja tarpeitamme. Tunnistammeko itse mitä haluamme ja toivomme? Osaammeko kertoa niistä rakentavasti toisille? Osaammeko kuunnella toisten tarpeita ja tehdä kompromisseja omien tarpeidemme kanssa? Ne ovat taitoja, jotka edistävät yhteistyötä. Omiin toiveisiin liittyy usein myös voimakkaita tunteita. Taustalla on tarve tyydyttää tarpeitamme kuten turvallisuuden tarve, yhteisöön kuulumisen tarve, miellyttämisen tai kunnioituksen tarve. Kun tarpeemme eivät tyydyty, tunteemme nousevat pintaan. Osaammeko silloin huomioida tunteemme, ilmaista niitä rakentavasti ja saada toiset ymmärtämään tarpeemme? Hyvät tunnetaidot auttavat tunnistamaan tunteita ja ilmaisemaan niitä toisille. Ilmaisemalla niitä annat muille mahdollisuuden ymmärtää sinua.

Tunnistammeko itse mitä haluamme ja toivomme? Osaammeko kertoa niistä rakentavasti toisille? Osaammeko kuunnella toisten tarpeita ja tehdä kompromisseja omien tarpeidemme kanssa?

Näin voit parantaa yhteistyötaitojasi

Mielipiteiden, toiveiden ja tarpeiden rakentava ja selkeä ilmaiseminen. Omien mielipiteen avoin kertominen ja perustelu rauhallisesti ja rakentavasti auttavat toisia ymmärtämään sinua. On tärkeää selkeyttää itselle, mitä minä haluan tässä yhteistyössä toisilta ja mitä minä toivon tapahtuvan. Kun asiat ovat selkeinä itsellesi, niistä on helpompi viestiä myös muille. Usein asioiden jäsentäminen paperille auttaa selkeyttämään toiveitasi. Epäselvät toiveet saattavat sekoittua aiempiin harmeihin tai konflikteihin ja purkautua sinusta ulos epämääräisinä tai ristiriitaisina toiveina eivätkä muut ymmärrä sinua. Mitä selkeämmin tiedät itse, mitä tarvitset, sen helpompi siitä on viestiä muille. Kun keskityt vielä mielipiteidesi rakentavaan ja toisia arvostavaan ilmaisemiseen, mahdollisuus yhteisymmärrykseen lisääntyy.

Kiinnostuminen toisten mielipiteistä ja niiden kuunteleminen. Kun olet kiinnostunut myös toisten mielipiteistä, sinun on helpompi kuulla niitä. Toisen aito kuuntelu ja ymmärtäminen, auttavat sinua laajentamaan ajatteluasi ja oppimaan uutta. Aito kuuntelu vaatii pysähtymistä, läsnäoloa ja omien ajatusten siirtämistä sivuun hetkeksi. Olemme valitettavan usein lukkiutuneita oman mielipiteemme taakse ja meillä on kova tarve päästä kertomaan se ja todistamaan oikeassa olemisemme, että emme ehdi pysähtyä kuuntelemaan toisia ihmisiä. Tosiasia kuitenkin on, että mitä enemmän sinä kuuntelet ja arvostat toisia, sitä enemmän sinua kuunnellaan ja saat arvostusta. Kuuntelemisella voit osoittaa toisten hyväksyntää ja kunnioittamista. Kuulluksi tuleminen on lahja toiselle ihmiselle. Vastalahjaksi he antavat sinulle arvostusta ja hyväksyntää.

Empaattisuus toisia kohtaan. Empaattinen ihminen ymmärtää toisten ihmisten tunnetiloja ja osaa reagoida hänen tunneilmaisuihinsa. Lähtökohta sille on, että tunnistaa ja ymmärtää omia tunteitaan sekä osaa ilmaista niitä. Empaattinen ihminen huomaa toisen tunteita ja osaa asettua heidän kanssaan samalle aaltopituudelle. Hän osaa lukea tilanteita, myös sanattomia viestejä. Hän huomaa, jos toista arveluttaa, mietityttää tai ärsyttää jokin asia ja uskaltaa ottaa asian puheeksi. Empaattinen ihminen on yleensä sosiaalisesti taitava ja osaa käsitellä ihmisiä, koska hän ymmärtää ja osaa lukea heitä. Hän osaa mukautua tilanteiden mukaan, joustaa tarvittaessa ja huomioida toisten piilotetutkin tarpeet. Empaattiset ihmiset menestyvät usein hyvin työelämässä, koska heillä on tärkeä yhteistyön tekemisen taito hyvin hallussaan.

Vastavuoroisuus lisää halua tehdä yhteistyötä. Yhteistyöhön kuuluu olennaisena osana vastavuoroisuus. Se on antamista ja saamista. Kaikki odottavat yhteistyöltä jotakin hyötyä itselleen tai ajamalleen asialle. He haluavat hyötyä yhteistyöstä. Ilman sitä yhteistyö voi tuntua turhalta, koska yksin asia on helpompi tehdä. Aina ei kuitenkaan muista ajatella, että myös minun täytyy antaa toisille jotain itsestäni. Jakaa ajatuksiani, ideoitani, tietojani, tukeani tai mitä tilanne vaatiikaan. Kaikkien täytyy kokea saavansa yhteistyöstä jotain. Jos yhteistyö on sinulle tärkeä ja haluat sitä kovasti, mieti aina mitä annettavaa sinulla siihen. Mitä todella tärkeää voit antaa, mitä muut yhteistyössä mukana olevat arvostavat. Se liittyy usein vahvuuksiisi. Olet idearikas, sinulla on yhteistyön kannalta paljon arvokasta tietoa tai saatat olla hyvä ryhmän vetäjä ja eteenpäin viejä. Voit olla myös porukan paras kirjuri, jolta aina löytyy selkeät muistiinpanot keskusteluista ja ideoista. Ne tulevat sinulta luonnostaan, jolloin saatat väheksyä taitojasi, jotka ovat yhteistyön kannalta arvokkaita ja lisäävät toisten halua tehdä kanssasi yhteistyötä. Selkeytä itsellesi vahvuutesi ja hyödynnä niitä.

Yhteistyö on arvokas taito, jota kannattaa harjoitella. Periaatteet ovat yksinkertaisia, mutta silti käytännössä haastavia. Ota itsellesi haasteeksi parantaa yhtä taitoa kerrallaan. Niiden hallitseminen lisää menestystä elämässäsi.

Kukaan meistä ei ole niin fiksu, kuin me kaikki yhdessä. – Ken Blanchard

Virpi Ilmakangas
yritysvalmentaja, työnohjaaja
Valmennustrio

Valmennustrio järjestää syksyllä 2020 alkavan Itseohjautuvien tiimien rakentaminen valmentavalla esimiestoiminnalla -hankkeen. Itseohjautuva organisaatio toimii sujuvasti ja omatoimisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia. Itseohjautuvien tiimien yksi tärkeimmistä taidoista on yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joita taitoja harjoittelemme hankkeessa mukana olevien organisaatioiden tiimeissä.