Aito kohtaaminen
11.5.2020

Aito kohtaaminen

Toisen ihmisen aito kohtaaminen on tunnelmaltaan kiireetön, vaikka aikaa olisi vain hetki. Aito kohtaaminen voi koskettaa aidon lämpimästi. Välittämisen voi aistia ja parhaimmillaan aito kohtaaminen synnyttää hyvän ja vapauttavan olon, siitäkin huolimatta, että puhutaan vaikeista asioista. Hetki synnyttää rehellisyyttä sille, miltä sillä hetkellä todella tuntuu ja mitä ajattelee. Kohtaaminen antaa mahdollisuuden jakaa asioita ja synnyttää uudenlaista ymmärrystä.

5K:n harjoitus

5K:n harjoituksella saat rakennettua aidon kohtaamisen:

1. KUNNIOITA
Kunnioita häntä ihmisenä ja hänen valintojaan. Anna tilaa ja etene hänen tahdissaan. Ole aidosti kiinnostunut.

2. KUUNTELE
Kuuntele ja kuule aidosti mitä hänellä on kerrottavanaan. Anna tilaa hänen puheelleen ja ajatuksilleen.

3. KESKITY
Ole läsnä ja anna kaikki huomiosi. Ole tietoinen ja havainnoi tilannetta.

4. KYSY
Kysy hyviä ja avoimia kysymyksiä, jotka auttavat löytämään uusia mahdollisuuksia, näkökulmia ja ratkaisuja. Kysymyksiä, jotka innostavat ja auttavat hahmottamaan vahvuudet ja jotka vievät kohti tavoitteita.

5. KANNUSTA
Anna positiivista palautetta ja tsemppaa tulevaisuutta kohti. Osoita mitä mahdollisuuksia tilanne tarjoaa ja mikä hänen tavassa toimia on hyvää.

Voit kysyä tiimiltäsi, miten työyhteisössänne toteutuvat aidon kohtaamisen viisi kohtaa:

 • Miten ne toteutuvat esimiestyössä?
 • Miten ne toteutuvat tiimin yhteisissä tilaisuuksissa?
 • Miten ne toteutuvat työntekijöiden kesken?
 • Miten voisimme yhdessä lisätä aitoa kohtaamista?

Tiimin kanssa voi myös pohtia, mitä he itse hyötyvät aidosta kohtaamisesta ja mistä tunnistaa aidon kohtaamisen. Aidon kohtaamisen hyötyjen listaa voi käyttää tukimateriaalina kysymällä kokevatko he saavansa näitä hyötyjä aidosta kohtaamisesta.

Kohtaaminen antaa mahdollisuuden jakaa asioita ja synnyttää uudenlaista ymmärrystä.

Aidon kohtaamisen hyödyt

 • Tulee nähdyksi ja kuulluksi
 • Synnyttää vuorovaikutusta
 • Vie eteenpäin
 • Syntyy oivalluksia ja jäsennystä puhuessa
 • Tunne- ja olotila helpottuvat
 • Kykenee ajattelemaan kirkkaammin ja suuntamaan tulevaan
 • Auttaa avautumaan syvemmälle
 • Luottamus vahvistuu
 • Mahdollisuus ymmärtää toista
 • Eheyttää ja voimaannuttaa
 • Turvallisuuden tunne kasvaa
 • Olennainen tulee esille

Itsereflektiona voi pohtia seuraavia kysymyksiä. Mieti viimeisintä tapaamistasi jonkun ihmisen kanssa. Miten se meni? Kerroitko toiselle pääosin omia asioitasi vai kertoiko hän omiaan? Kuuntelitteko ja ymmärsittekö toisianne? Olitteko hetkessä läsnä? Jos edustat mielestäsi lopullista totuutta, niin mikä tila jää vuorovaikutukselle?

Merja Takamäki ja Virpi Ilmakangas
Valmennustrion valmentajat ja työnohjaajat

Työnohjauksellisen tuen tarjoaminen henkilöstölle on keino varmistaa työyhteisön psykologinen turvallisuus ja hyvinvointi. Me valmennustriolaiset haluamme kantaa kortemme kekoon ja auttaa teitä tukemaan työyhteisönne hyvinvointia ja tuottavuutta. Tarjoamme työnohjauspaketteja, joiden avulla yhteistyössä löydetään selkeyttä ja tukea tämän myllerryksen keskellä. Valmentava työnohjaus tapahtuu verkon kautta. Kun työntekijöiden tarvitsemaa tukea jaetaan myös ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi, vapautuu johdolle aikaa keskittyä heidän ydintehtäviin ja liiketoiminnan edistämiseen. Lue lisää valmentavasta työnohjauksesta poikkeustilanteissa.