skip to Main Content

KESTÄVÄÄ KASVUA JA MENESTYSTÄ TYÖHYVINVOINNISTA

Valmennustrio tarjoaa monipuolisia kehittämisohjelmia ja valmennuksia työyhteisöjen kehittämiseen sekä tutkimuksia, joilla mitataan organisaation kehittämistarpeet henkilöstöltä tai asiakkailta. Autamme lisäämään henkilöstön, johdon ja esimiesten välistä vuorovaikutusta ja yhtenäistämään organisaation toimintakulttuuria sekä kehittämään johtamista. Yhdessä parannamme toimintatapoja, tiimityöskentelyä ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Tavoitteena on aina tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Valmennustrion visiona on jättää suomalaisiin työyhteisöihin jälki, joka näkyy ainutlaatuisena kilpailuetuna henkilöstön työhyvinvoinnin kautta.

PALVELUT LIIKETOIMINNAN
KEHITTÄMISEEN JA MITTAAMISEEN

Kehittämisohjelmat

Työyhteisön kehittämisohjelmissamme määritellään aina tavoitteet ja mittarit, joiden vaikuttavuutta seurataan koko hankkeen ajan. Ohjelmiin osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. Tavoitteena on tehostaa organisaation toimintaa, parantaa tulosta ja saavuttaa ylivoimaista kilpailuetua.

Valmennukset ja koulutukset

Tarjoamme myös lyhempiä valmennuksia ja koulutuksia, joiden kesto on muutamasta tunnista kuukausiin. Niiden sisällöt suunnitellaan työyhteisön täsmällisiin tarpeisiin, joiden kartoittamisessa voidaan hyödyntää tutkimusta.

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimuksilla autamme organisaatiota rakentamaan menestystä ja kehittämään toimintaansa. Ne tarjoavat menestymisen kannalta ratkaisevaa tietoa mm. henkilöstön, asiakassuhteiden ja brändin kehittämiseen.

AJANKOHTAISTA

Etäjohtamisen valmennus

Etätyöskentelyssä tuloksien ja tuottavuuden ylläpitäminen edellyttää johtamiselta uusia tapoja ja keinoja. Toimiva etäjohtaminen on yhdistelmä henkilökohtaisia taitoja, toiminnallisia järjestelyitä sekä vuorovaikutteisia digitaalisia työvälineitä. Miten työskennellä tehokkuus säilyttäen ja samalla huolehtia tiimiläisten hyvinvoinnista – ja myös omasta jaksamisesta. Lue lisää etäjohtamisen valmennuksesta

TYÖHYVINVOINTIA JA MENESTYSTÄ LUOMASSA – BLOGI

Työyhteisön kehittämisohjelman vaikuttavuus henkilöstön kokemaan työelämän laatuun

Työskentelin syksyllä 2019 harjoittelijana Valmennustriossa. Harjoittelun aikana löysin myös maisteriopintoihini liittyvän pro…

Arviointipysäkki akuutin tilanteen jälkeen

Akuutissa poikkeustilanteessa toimitaan nopeasti niillä taidoilla, osaamisella ja resursseilla, mitä siinä hetkessä…

Aito kohtaaminen

Toisen ihmisen aito kohtaaminen on tunnelmaltaan kiireetön, vaikka aikaa olisi vain hetki.…

Etäjohtaminen on taitolaji

Poikkeustilanne ja poikkeukselliset johtamisen tarpeet? Mieleeni palasi aikaisemmat työtehtäväni kun omat johdettavani…

Kohtaamisen tärkeys poikkeusoloissa

Poikkeuksellinen tilanne ja työssä kohdatut muutokset herättävät aina erilaisia odotuksia, uskomuksia, ajatuksia…

Kuvituskuva: Pelinappuloita Ringissä, Varjo Muodotaa Kruunun

Miten tukea henkilöstön psykologista turvallisuutta poikkeustilanteessa?

Koronaepidemia on muuttanut äkillisesti tilannetta monissa organisaatioissa. Epätietoisuus tulevaisuudesta aiheuttaa pelkoa, ja…

Muutosagenttihanke – organisaation uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön vahvalla tuella

ASIAKASTARINAT

Anne Valli, Gugguu COO profiilikuva

Bränditutkimuksella hyvä kuva onnistumisista ja kehittämiskohteista

Valmennustrion kanssa työskentely on helppoa ja tehokasta. Valmennustrion toteuttaman bränditutkimuksen avulla Gugguu Oy sai hyvän kokonaiskuvan oman brändinsä tilanteesta.
Lue Lisää
Kehittämistyötä asiakasorganisaation ehdoilla

Kehittämistyötä asiakasorganisaation ehdoilla

Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä sai Valmennustrion avulla selkiytettyä laajan organisaationsa prosesseja ja parannettua asiakaspalvelua.
Lue Lisää
Maria Puotiniemi

Isoissa muutoksissa esimiehet tarvitsevat tukea

POP muutoksen tuki -hanke sai Valmennustrion kanssa yhdessä toteutetusta kyselystä hyviä eväitä hankkeen toiminnan ja koulutusten sisältöjen suunnitteluun.
Lue Lisää
Katri Nickels

Valmennuksesta varmuutta esimiestyöhön

Stockmannin valokuvausstudion tiimiesimiehet saivat Valmennustrion valmennuksesta toimivia neuvoja ja varmuutta omaan työhönsä.
Lue Lisää

MENESTYKSEN TEKIJÄT

Virpi Ilmakangas
VIRPI ILMAKANGAS
yritysvalmentaja, työnohjaaja
Virpi on työskennellyt viestinnän, vuorovaikutuksen, laadun ja prosessien sekä työyhteisöjen kehittäjänä yli 20 vuotta. Hänen pääosaamisalueet muutostukihankkeet ja kehittämisprosessit. Lue lisää.
Ota yhteyttä: 050 917 9977
virpi.ilmakangas@valmennustrio.fi
Jaana Turunen
JAANA TURUNEN
yritysvalmentaja, työnohjaaja
Jaanalla on pitkä kokemus yritysvalmentajana ja työyhteisöjen kehittäjänä. Hänen pääosaamisalueensa ovat organisaatioiden kehittämisprosessit. Lue lisää.
Ota yhteyttä: 040 742 6292
jaana.turunen@valmennustrio.fi
Jonna Jantunen
JONNA JANTUNEN
toimitusjohtaja, yritysvalmentaja
Jonna on toiminut liiketoiminnan kehittämisen ja tutkimustyön asiantuntijana kuusi vuotta. Hänen pääosaamisalueensa ovat tutkimusten toteuttaminen ja niiden avulla toteutettavat kehittämisprosessit. Lue lisää.
Ota yhteyttä: 040 830 5159
jonna.jantunen@valmennustrio.fi
MERJA TAKAMÄKI
yritysvalmentaja
Merja on toiminut business controllerina ja liiketoiminnan kehittäjänä 15 vuotta. Viimeiset vuodet hän on keskittynyt valmentamaan itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Hänen pääosaamisalueensa ovat työyhteisötaidot. Lue lisää.
Ota yhteyttä: 050 529 9343
merja.takamaki@valmennustrio.fi
JENNI HARJU
yritysvalmentaja, työnohjaaja
Jenni on toiminut työyhteisöjen kehittäjänä yli 10 vuotta. Hänen pääosaamisalueensa ovat organisaatioiden kehittämisprosessien toteuttaminen, laadun kehittäminen ja työnohjaukset. Lue lisää.
Ota yhteyttä: 040 5751 071
jenni.harju@valmennustrio.fi
JUHA KOJONEN
yritysvalmentaja
Juha on toiminut kansainvälisessä liiketoiminnassa projekti- ja myyntijohtamisessa yli 15 vuotta. Hänen pääosaamisalueensa ovat johdon ja esimiesten valmentaminen, positiivisten muutoksien läpivienti ja liiketoiminnan kehittäminen. Lue lisää.
Ota yhteyttä: 040 5403 295
juha.kojonen@valmennustrio.fi
Back To Top